Ano: Jiří Pospíšil, předseda TOP 09

Bylo rozumné nabídnout italské straně nějakou jinou formu pomoci, než je přijetí uprchlíků, kteří do České republiky sami nemíří a nepožádali v České republice o azyl.

Ne: Karel Schwarzenberg, čestný předseda TOP 09

Postoj vlády k prosbě italského premiéra je za prvé hloupý, za druhé nelidský a za třetí se příčí našim zásadám, které staví na našem židovsko-křesťanském duchovním dědictví… Je mi líto, že si někteří i vysoce postavení představitelé naší strany toto neuvědomují.

Související