Experimentální archeologickou expedici Monoxylon III čeká letos ještě jedno testování repliky neolitického člunu, na kterém se členové dobrodružné výpravy chtějí příští rok plavit přes Egejské moře. Cílem expedice je ověřit možnosti primitivních dřevěných lodí monoxylů při šíření zemědělství z Malé Asie do Evropy a ve Středomoří. Jednou již své plavidlo použili, avšak přírodní materiál po dobu nečinnosti "pracoval" a výrazně změnil vlastnosti plavidla.

Teď budou čeští archeologové zkoušet především plachtu, která by měla člunu dát výrazně vyšší rychlost. Úpravu by také ještě měla prodělat příď lodi, aby lépe rozrážela vlny. Při pětidenních testech na začátku července na nádrži Rozkoš mořeplavci řešili hlavně stabilitu lodi.

Vedoucí výpravy Radomír Tichý plánuje závěrečné testy na konec září, uskuteční se opět na Rozkoši. "Budeme již chtít docílit finální podoby člunu i plachty," řekl. Při použití prototypu plachty pádlaři dokázali plout s člunem rychlostí až sedm kilometrů v hodině, zatímco při usilovném pádlování bez plachty se dostali jen na 4,5 kilometru v hodině. Právě parametr rychlosti je vedle nosnosti člunu podle Tichého důležitý pro historické zkoumání.

Devítimetrové plavidlo je vytesáno z jednoho kmene stromu a mořeplavci jej použili již před dvaceti lety při expedici Monoxylon II.

Předlohou člunu je 8000 let staré neolitické plavidlo, jež bylo v roce 1994 objeveno v jezeře Bracciano u Říma. Podle autorů jeho "repliky" lze směle uvažovat o možnosti, že bylo používáno i při námořní plavbě.

9 metrů

měří primitivní dřevěné lodě zhotovené z jednoho kmene, jejichž vraky se našly v jezeře Bracciano u Říma a v polském jezeře Lednica nedaleko Poznaně.

Od poslední expedice originální český člun značně vyschl a na vodě ztratil stabilitu. Problém měla vyřešit téměř půltunová zátěž v podobě pytlů s pískem, jež simulovaly zátěž z mladší doby kamenné. "Později se podařilo ze zátěže ubrat polovinu, když se snížily polohy laviček pádlařů. Ke stabilitě přispělo i rozložení pádlařů symetricky po stranách plavidla," prozradil Tichý, co všechno hraje v přípravě na expedici roli a jaké detaily mohou rozhodnout o jejím úspěchu.

Nejde jen o techniku, ale také o lidskou sílu. Expedice na Rozkoši splnila i cíl nácviku intenzivní soustavné plavby, jež bude na Egejském moři nezbytná. Dávky pádlování členové posádky postupně zvyšovali, přičemž při posledním testu se každý zúčastnil tří etap po dvou hodinách.

Trasa mořeplavců, na niž se vydají za rok na přelomu května a června, povede z řeckého poloostrova Attika přes řetězec ostrovů na ostrov Milos a přes ostrov Santorini na Krétu. Při pádlování přes Egejské moře se budou střídat dvě jedenáctičlenné sestavy. Člun bude jistit doprovodné plavidlo.

Rozpočet akce není uzavřen, organizátoři odhadují, že je vyjde na více než půl milionu korun.

Zatím poslední expedice Monoxylon II v roce 1998, která vedla trasu devítimetrového člunu západním Středomořím a téměř výhradně se držela pobřeží Itálie, Francie, Španělska a Portugalska, nasbírala až 800 kilometrů. První expedice v roce 1995 přepádlovala 300 kilometrů napříč Egejským mořem na člunu o délce šest metrů.

Obecná teorie neolitické kolonizace Středomoří byla dříve založena převážně na archeologických výzkumech. Výpravy Monoxylon ji zdárně verifikují.