Vážení čtenáři,

je to letos poprvé, co se s vámi setkávám na stránkách Českého exportéra, časopisu, který kaž­dý měsíc informuje o exportních příležitostech v různých částech světa. Červnové číslo se věnuje USA a Kanadě, což je region, který je stále atraktivnější destinací pro naše exportéry. I když je konkurence velká a požadavky na kvalitu vysoké, daří se českým firmám i na těchto trzích: za posledních pět let vzrostl export do těchto zemí o 27 procent.

Pozitivní je i skutečnost, že hlavní podíl na vývozech mají výrobky s vysokou přidanou hodnotou. O příkladech se dočtete v tomto čísle. Vaší pozornosti bych doporučil také článek, který se věnuje změnám v obchodní politice USA, které u nás vzbuzují určité obavy a mohou dopadnout i na české firmy. Pozitivní zprávou je rozhodně Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA), které se také v tomto čísle věnujeme.

Ročně se uskuteční v USA, Kanadě i Praze desítky akcí, jejichž cílem je pomoci vám proniknout na americký a kanadský trh. Naše síť, která se v těchto zemích rozrůstá, je zde pro vaše projekty. Věřím, že se nám společně bude i nadále dařit prohloubit českou stopu v těchto státech.

Související