Kvalita zpráv o stavu firemního účetnictví vypracovaných auditorskou firmou KPMG se "nepřijatelně zhoršila". Vyplývá to z prohlášení britského regulátora (FRC), který zkoumal zprávy za uplynulý rok u největších britských společností obchodovaných na burze.

Finanční audit je proces přezkoumání účetnictví nezávislou kontrolou. Této povinnosti podle zákona podléhají především velké firmy. Cílem ověření je doložit, že jsou účetní výkazy pravdivé a věrné.

Padesát procent auditů KPMG vyžaduje výraznější úpravy, stojí v prohlášení FRC. O rok dříve to přitom podle něj bylo pouze 35 procent. Dozorce nešetří kritikou ani v případě dalších společností z "velké čtyřky", největších poradenských firem, mezi něž se kromě zmíněné KPMG řadí také Deloitte, EY a PwC. Všechny působí i v Česku, ale k britským případům se nechtějí vyjadřovat.

50 procent

auditů největších britských firem provedených společností KPMG vyžaduje výraznější úpravu.

"Napříč velkou čtyřkou je propad kvality způsoben několika faktory, včetně neschopnosti postavit se managementu auditované firmy," tvrdí FRC. Podle Jiřího Peláka, prvního viceprezidenta Komory auditorů ČR, britský regulátor kritizuje, že se auditoři spokojili s důkazy, které od auditované společnosti obdrželi. Dozorčímu orgánu se ale nezdály dostatečné.

V návaznosti na své prohlášení proto provede speciální kontrolu. První na řadu přijde právě KPMG. V budoucnu by se u ní počet kontrol měl zvýšit o čtvrtinu. Ostatní společnosti mohou následovat.

Šéfka auditu KPMG Michelle Hinchliffeová vyjádřila nad výsledky zklamání. Podle regulátora však zhoršení způsobilo hlavně bývalé vedení, které bylo loni v říjnu nahrazeno. "Poté co jsem převzala svou roli v říjnu 2017, začala jsem pracovat na zlepšování kvality našeho auditu," uvedla Hinchliffeová.

V Česku se naopak situace spíše zlepšuje. "Pozorujeme rostoucí kvalitu auditů. Se selháními se setkáváme jen minimálně," říká Pelák. V roce 2017 komora navrhla kárná řízení u 14 procent kontrolovaných auditorských zpráv. O rok dříve přitom navrhla stejný postup zhruba ve 20 procentech.

"Nejčastější chybou je nedostatečné zdokumentování postupu prací provedených auditorem," říká Pelák. To je podle něj stěžejní při prokazování, že byl audit proveden kvalitně. Nižší úroveň může být způsobena také podceněním či přehlédnutím konkrétního rizika nebo nedostatkem získaných důkazů.

Ve Velké Británii za klesající úroveň auditů podle Peláka může nedostatek kvalitních lidí. Talenty podle něj vysávají nová, zejména technologická odvětví. "V Británii také v minulosti docházelo k poklesu cen auditů, což vždy vzbuzuje otázky ohledně kvality," dodává viceprezident auditorské komory.

Nová zjištění přiživují britské hlasy, které prosazují rozdělení společností "velké čtyřky" podle jednotlivých činností, jež vykonávají. Dnes kromě auditu nabízí také právní služby nebo poradenství v oblasti fúzí a akvizic. Loni nabraly tyto názory na síle kvůli auditu stavební firmy Carillion, který KPMG provedla jen pár měsíců předtím, než firma ohlásila úpadek. Kritikům vadí, že velké auditorské firmy mají dominantní postavení. Od určité velikosti auditu ho totiž nedokáže provést nikdo jiný.

Související