Zní to trochu bláhově. Skoncovat s chudobou, hladem, nerovností či bojovat úspěšně s klimatickou změnou by mělo lidstvo do roku 2030. Už za 12 let by se měly vyřešit nejpalčivější globální problémy lidstva. Sedmnáct cílů udržitelného rozvoje stanovili společně všechny členské státy OSN i zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry či akademické obce v roce 2015.

"Po dvou letech vidíme pozitivní pokroky, protože máme možnosti, technologie i zdroje, jak cíle udržitelného rozvoje naplnit," říká v rozhovoru Lucie Mádlová, ředitelka Asociace společenské odpovědnosti. Tato organizace oceňuje letos už podruhé projekty, které přispívají ke zlepšení života v Česku.

Osvěta kolem kelímků

Loni ocenili například akci Jsem připraven iniciativy Zachraň jídlo, jež upozorňuje na vyhazování ovoce a zeleniny v zemědělství. Úspěšný byl také projekt Český ostrovní dům, který se zabývá stavbou energeticky soběstačných domů. "Jeho majitel Pavel Podruh nedávno převzal prestižní cenu Manažer roku za inovace," dodává Mádlová s tím, že s vítězi minulého ročníku zůstávají ve spojení.

Lucie Mádlová

Zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, neziskové organizace, která sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy více než 200 společensky odpovědných firem a organizací v Česku. Odbornice na CSR a udržitelné podnikání v Česku. V roce 2015 do Česka přinesla mezinárodní know-how UN Global Compact, největší platformy udržitelného podnikání na světě pod OSN.

"Nadační fond Avast získal loni cenu odborné poroty a úspěšně pokračuje v programu paliativní péče. Organizace zapojuje stále více nemocnic a naplňuje všechno − partnerství mezi sektory, systémovou změnu, dokonce ministerstvo zdravotnictví navázalo na jejich paliativní péči a podpořilo ji," vysvětluje Mádlová.

Jak podotýká, zlepšit kvalitu života nemůže pouze vláda. K naplnění cílů musejí přispět společně také další organizace z veřejné sféry, ale i firmy a pracovat na řešení společně. I témata, která společnost řeší, se vyvíjejí a mění. Loni se sešlo hodně přihlášek na téma vzdělávání. Letos rezonovaly projekty spojené s cirkulární ekonomikou.

"Péče o životní prostředí a problematika plastů jde do popředí. Plasty už nechceme a vracíme se k něčemu, co je přirozené. Nechceme zbytečně devastovat přírodu. K tomu se přidávají ministerstva a snaží se motivovat lidi, aby nepili z kelímků, nepoužívali jednorázové nádobí a podobně. Je to trend," dodává Mádlová.

Protože loni asociace obdržela mnoho přihlášek, z nichž ale některé nebyly příliš kvalitní, letos pravidla zpřísnila a chtěla vidět konkrétní výsledky. "Chtěli jsme jasná čísla týkající se toho, jak je daný projekt úspěšný. Pokud se přihlásil někdo z loňska, chtěli jsme vidět výsledky, jak za celý rok pokročili," upřesňuje Mádlová.

Důvody k optimismu

Cíle udržitelného rozvoje navazují na rozvojové cíle tisíciletí, které formulovaly státy OSN v roce 2000. Ty se zaměřily především na problémy rozvojových států, protože řešily například snižování dětské úmrtnosti, boj s malárií či HIV a podobně. "Už úspěch předchozích cílů je důvodem k optimismu. Opíráme se o jasná data. Jako například počet dětí, které se nedožily svých pátých narozenin. Od roku 1990 se tato hodnota snížila o polovinu. To je 122 milionů lidských životů za čtvrtstoletí. V roce 1990 žila více než třetina světové populace v extrémní chudobě, dnes je to desetina. Ženy postupně získávají politickou moc, jsou zastoupeny ve vysoké politice i na manažerských postech, svět jim naslouchá, když hovoří o sexuálním obtěžování," vypočítává Lucie Mádlová.

19 let

Hlavní tváří kampaně Cen SDGs je 19letá česká biochemička Karina Movsesjan.

Nové cíle podle ní proto lze naplnit, pokud o to budeme všichni usilovat. Klíčoví jsou mladí lidé. "Mladá generace má ty největší možnosti, které kdy měla. Je jich víc než dvě miliardy, na nich záleží. Naplnění cílů dlužíme našim dětem a zároveň dětem našich dětí," dodává.

Proto je ústřední postavou vizuálu letošní kampaně cen SDGs devatenáctiletá biochemička Karina Movsesjan. Zkoumá protein, který by mohl odhalit rozdíl mezi normální a nádorovou buňkou a bezchybně opravit DNA. Zasazuje se tak o zdraví a kvalitní život. Už loni známé osobnosti, které vystupují jako ambasadoři globálních cílů v Česku, natočily klip Česko mění svět. Letos zasedly ke společnému stolu a napodobily slavný obraz Poslední večeře. Vystupují na něm jako apoštolové cílů udržitelného rozvoje, přičemž Movsesjan reprezentuje generaci mladých lidí. Dalšími ambasadory jsou například rybář Jakub Vágner, vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová či modelka a zakladatelka nadace Krása pomoci Taťána Gregor Kuchařová.

Přitáhnout pozornost

Smyslem Cen SDGs je sice ocenit společensky prospěšné projekty, mnohem důležitější je ale přitáhnout pozornost k cílům udržitelného rozvoje.

"Řekli jsme si, že vymyslíme nástroj, který cíle přiblíží. A tím nástrojem jsou Ceny SDGs. Předání cen je jen třešinka na dortu, protože jsou spojené s velkou kampaní, která informuje o tom, že tady jsou nějaké cíle udržitelného rozvoje. Sdělujeme, že aktivní roli v tom hraje sice vláda, ale zároveň potřebujeme byznys a nevládní organizace, aby tvořily prostředí pro plnění cílů," říká Mádlová. A podle ní měla akce úspěch.

"Ukázalo se, že Ceny SDGs jsou skvělou inovací, která přitáhla pozornost české veřejnosti k udržitelnému rozvoji, ale zároveň inspirovala celý svět. Jako úspěšný příklad spolupráce mezi sektory a partnerství ji prezentovala česká vládní delegace na vysokém politickém fóru v OSN," tvrdí Mádlová.

Češi a udržitelný rozvoj

Jak cíle udržitelného rozvoje vnímají Češi? Podle každoročního výzkumu, který pořádá Asociace společenské odpovědnosti společně s výzkumnou agenturou Ipsos, Češi přikládají největší význam cíli udržitelného rozvoje číslo tři, tedy zdraví a kvalitní život. Na druhém místě je důstojná práce a ekonomický růst, třetí pak život na souši a biodiverzita.

V porovnání s předchozím rokem je možné nalézt dva rozdíly. Posílil význam cíle pitná voda a kanalizace (o osm procent) a už zmíněného cíle důstojná práce a ekonomický růst (o šest procent). "Obě tato témata jsou v Česku velmi aktuální − jednak kvůli nízké úrovni nezaměstnanosti, jednak v důsledku zaváděných opatření proti suchu, která by měla pomoci chránit vodní zdroje," myslí si Lucie Mádlová.

Příklady všech 17 cílů z praxe najdete zde.

Související