Tvůrci technologie MIWA na prodej potravin bez obalů i autoři projektu Skutečně zdravá škola, který se snaží zlepšit stravování dětí, obdrželi letošní Ceny SDGs. Ocenění za naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN si odnesli i zástupci ministerstva zemědělství za Protierozní kalkulačku, autoři aplikace Záchranka, neziskovka SIRIRI za projekt Škola hrou ve Středoafrické republice a firma Siemens za zprávu o udržitelnosti.

Soutěž oceňuje firmy, instituce a neziskovky, které přispívají k dosažení takzvaných Sustainable Development Goals neboli SDGs. Jde o plán států OSN, jak do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života všech lidí na světě. Mezi 17 výzev patří vymýcení chudoby a hladu, boj s klimatickými změnami nebo třeba zajištění kvalitního vzdělávání a zdravotní péče.

O Ceny SDGs se utkalo přes 150 projektů. Soutěž uspořádala podruhé Asociace společenské odpovědnosti, která vítěze představila na slavnostním vyhlášení v úterý 12. června v Černínském paláci. Nejlepší projekty v kategoriích Byznys a Veřejná sféra vybrala v on-line hlasování veřejnost. Mezi firmami vyhrála společnost MIWA se systémem prodeje potravin bez obalů.

Revoluce v nákupech i jídelnách

Zboží by se podle ní mělo od výrobce přes dodavatele až k prodejci dopravovat ve znovupoužitelných kapslích. Z těch si zákazník v prodejně odsype požadované množství do přineseného obalu. Nákup mu přitom ulehčí aplikace, pomocí níž si může zjistit informace o zboží nebo rovnou zaplatit. Když se kapsle vyprázdní, vrátí se zpět k výrobci.

"Misí MIWA je eliminace jednorázových obalů, čímž podporuje odpovědnou výrobu a spotřebu, tedy cíl číslo 12. Množství odpadu, které každý rok vzniká, je děsivé a dosavadní způsoby nakládání s ním − jako recyklace − nejsou dostačující. Naší vizí je proto etablování myšlenky ,precyklace', tedy prevence vzniku odpadu," uvádí Tereza Dohnalová z firmy MIWA.

Prvenství v kategorii Veřejná sféra získal projekt Skutečně zdravá škola, do nějž se zapojilo už 55 tisíc žáků z 325 mateřských, základních a středních škol z celého Česka. Projekt vede školní jídelny k tomu, aby vařily zdravé a chutné jídlo a využívaly k tomu čerstvé sezonní potraviny z ekologického zemědělství a od lokálních producentů. Zároveň vzdělává děti v oblasti zdravé výživy, přibližuje jim zdroje potravin a učí je praktické dovednosti v kuchyni i na zahradě.

"Náš program naplňuje 15 ze 17 SDGs, mimo jiné zdraví a kvalitu života, kvalitní vzdělávání, odpovědnou výrobu a spotřebu nebo třeba klimatická opatření. Vedle toho, jak se správně stravovat, totiž děti učíme také zásadám udržitelnosti v oblasti zemědělství," přibližuje ředitel projektu Tomáš Václavík.

Cenu odborné poroty si odneslo ministerstvo zemědělství za projekt Protierozní kalkulačky. Jde o internetovou aplikaci, která pomáhá zemědělcům při rozhodování, jaká protierozní opatření učinit.

"Je důležité uvědomit si význam půdy jako jednoho z klíčových přírodních zdrojů. S ohledem na výši její každoroční ztráty je nezbytné tento trend zpomalit. Věříme, že naše aplikace v tom velmi výrazně pomůže," říká Jiří Chocholouš, vedoucí oddělení ochrany půdy na ministerstvu zemědělství. Projekt tak přispívá k naplňování SDGs především v oblasti odpovědné výroby a spotřeby a klimatických opatření.

Technologie zachraňuje životy

Cena pro mladé leadery do 30 let putuje autoru aplikace Záchranka Filipu Maleňákovi. Jeho nápad představuje revoluci v kontaktování záchranných složek. Volání na tísňovou linku 155 přes aplikaci doplňují i GPS poloha volajícího, informace o jeho zdravotním stavu či kontakty na osoby blízké.

"Výsledkem je výrazné snížení času dojezdu záchranných složek na místo události a tím zvýšení šancí postižených na záchranu. Naší činností se snažíme naplňovat SDG číslo 3, tedy zajištění zdravého života a zvyšování jeho kvality pro všechny," popisuje Maleňák.

Česká rozvojová agentura zase ve speciální kategorii ocenila neziskovou organizaci SIRIRI za projekt Škola hrou ve Středoafrické republice. Jde o unikátní vzdělávací program, který chce zkvalitnit výuku na prvním stupni tamějších základních škol, což je pro mnoho žáků jediný stupeň dosaženého vzdělání.

Do země pravidelně vyrážejí odborníci, kteří bez nároku na honorář školí místní učitele. Ti mají díky projektu vůbec poprvé možnost vyučovat v rodném jazyce sango, a ne ve francouzštině. K dispozici mají didaktické pomůcky, které se často vyrábí z lokálních materiálů a ve spolupráci s tamními firmami.

V jedné z nejchudších zemí světa program doposud otevřel cestu ke kvalitnímu vzdělávání asi 20 tisícům žáků. "Stěžejním cílem udržitelného rozvoje, na který je náš projekt navázán, je kvalitní vzdělávání, ale vidíme zde přesah i do cílů jako konec chudoby a hladu nebo méně nerovností. Pokud se má chudá země proměnit v samostatný a stabilní stát, potřebuje vzdělané lidi," říká fundraiser z organizace SIRIRI Tomáš Gago.

V kategorii Reporting podle SDGs zvítězila společnost Siemens se zprávou Business to Society. Porota ocenila, že firma srozumitelně začlenila cíle udržitelného rozvoje do své korporátní strategie a přímo je napojila na jádro svého byznysu.

"Siemens přispívá k řešení významných problémů v Česku, ať už rozvojem inovací, zlepšováním ochrany životního prostředí či podporou sociální transformace. Zpráva mapující tyto aktivity je dobře zpracovaná obsahově i graficky," uvádí Lucie Mádlová, šéfka Asociace společenské odpovědnosti.

jarvis_5b1e6527498eba1f74968db8.jpeg
Při volání na tísňovou linku 155 pomocí aplikace Záchranka získávají záchranáři i GPS souřadnice volajícího, informace o jeho zdravotním stavu či kontakty na blízké osoby.
Foto: Záchranka
jarvis_5b1e6527498eba1f74968dbc.jpeg
Nezisková organizace SIRIRI se v rámci projektu Škola hrou snaží zkvalitnit vzdělávání ve Středoafrické republice.
Foto: SIRIRI
Související