ANO: Kateřina Valachová, poslankyně ČSSD

Systém nemocenského pojištění je založen na pojistném principu a není žádný důvod, aby první tři dny nemoci nebyly hrazeny… Cílem našeho návrhu je reagovat zejména na situaci zaměstnanců s nízkými příjmy a zaměstnanců sociálně slabých, zejména matek samoživitelek či invalidů.

NE: Pavel Juříček, poslanec ANO, bývalý viceprezident Svazu průmyslu a dopravy

Už teď nestačíme vyrábět. Musíme honit lidi do práce. Proč bychom pod sebou podřezávali větev a dělali populistická rozhodnutí proti všem velkým, středním i malým firmám? Jenom proto, že potřebujeme udělat nějakou úlitbu našim zaměstnancům?

Související