Doba, v níž žijeme, je dobou globalizace světové ekonomiky. Vznikla nová celosvětová dělba práce a aktivit.

To s sebou přináší fenomén globálních hodnotových řetězců (Global Value Chains, GVC). Režisérem dělby práce se stávají nadnárodní korporace. Přidělují role jednotlivým státům. Každá ekonomika (i ty méně rozvinuté) je nadnárodními korporacemi vtažena a zapojena, avšak její participace na přidané hodnotě je různá. Ta závisí na pozici v nadnárodním hodnotovém řetězci.

Hlavními výdělečnými činnostmi jsou vývoj výrobku − výzkum, vývoj, branding, design − a služby (tedy distribuce, marketing či prodejní servis), které jsou spojeny s kvalifikovanými odborníky, zabírají dosti času a jsou drahé. Oproti tomu samotná výroba a montáž se podílí na ceně výrobku minimálně a přináší malou přidanou hodnotu.

Podniky v národních státech (a potažmo celé státy) se stále více dostávají do područí GVC. Identifikace výše řečeného není jednoduchá, a to hned ze dvou důvodů. Jednak aktivity GVC přesahují hranice národních států, zatímco statistické monitorování je uzavřeno v rámci národních statistik, a navíc jejich ochota poskytovat informace je omezená.

Příklad identifikace vlivu globálních hodnotových řetězců jsme společně s manželem Ivanem přinesli pro zpracovatelský průmysl České republiky. Pro analýzu jsme využili datového materiálu Input−Output (I−O) tabulek Českého statistického úřadu. Pro časový rámec 1990 až 2013 jsme propočetli několik ukazatelů, z nichž nejvhodnějším a statisticky nejprůkaznějším se pro identifikaci GVC ukázalo měřítko dovozní náročnosti vývozu.

Potvrdilo se, že globální hodnotové řetězce zařazují podniky na českém území do oblasti montáže nebo výroby. Dovozní náročnost se ve sledovaném časovém rámci ve zpracovatelském průmyslu zvýšila téměř na dvojnásobek a podíl podniků pod zahraniční kontrolou se zvýšil z nuly na většinu produkce. Tato problematika bude také součástí mezinárodní konference Innovation Mana­gement, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018), která se uskuteční na přelomu května a června na VŠE v Praze (blíže viz http://imes.vse.cz/).

Nabízí se otázky k zamyšlení. Jaký bude obraz budoucnosti? Bude moc nadnárodních korporací nadále nabírat na síle, až zcela nahradí roli jednotlivých států? Začne působit nějaká zpětná vazba, která tento vývoj začne korigovat?

Navíc každý trh je nakonec závodem dvou hráčů. Zůstanou po koncentraci globálních hodnotových řetězců na trhu pouze dva nejmocnější?

Související
Newsletter

Týden v komentářích HN

Máte zájem o informace v širších souvislostech?

Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru