Export do Izraele loni poprvé přesáhl miliardu dolarů

Český vývoz do Izraele se v roce 2017 zvýšil o 6,7 procenta a poprvé v historii jeho hodnota přesáhla jednu miliardu USD (1033 mil. USD), dovoz činil 276 milionů USD. Velmi dobré vzájemné vztahy v politické rovině se promítají i do vztahů obchodních. Z pohledu absolutní výše exportu byl pro nás Izrael v roce 2017 třetím nejdůležitějším mimoevropským zákazníkem po nesrovnatelně větších trzích USA a Číny.

Obchodní bilance je z pohledu ČR nadále výrazně aktivní. Největší část vývozu tvoří osobní automobily, na něž připadá 58 procent všech vývozů, následují zařízení pro automatické zpracování dat, z dalších − byť řádově již menších − položek stojí za zmínku měřicí přístroje, přístroje pro záznam a tisk a střelné zbraně. V dovozu jsou v hodnotovém vyjádření na prvních místech léčiva, chemické sloučeniny, insekticidy a tištěné obvody.

V Mexiku vznikají nové zvláštní ekonomické zóny

V letošním roce se do programu zvláštních ekonomických zón zapojilo celkem sedm regionů, které předpokládají investice ve výši osmi miliard dolarů. Vedle mexických států Tabasca a Campeche jde o přístav Salinas Cruz v Oaxace, Lázaro Cárdenas v Michoacánu, Coatzacoalcos ve Veracruzu, Puerto Chiapas v Chiapasu a Progreso ve státě Yucatan.

První povolení opravňující společnosti v těchto regionech podnikat by měla být vydána v dubnu či nejpozději v květnu. Přístavy Dos Bocas (Tabasco), Ciudad del Carmen a Seybaplaya (oba Campeche) se mají stát útočištěm pro firmy podnikající v oblasti energetiky či v zemědělsko-průmyslovém sektoru.

Federální zákon o těchto zónách má výrazně podpořit hospodářský růst těch mexických států, které jsou ve srovnání s průmyslově bohatými severními či centrálními regiony považovány za ekonomicky zaostalejší.

Zahraniční investice do Peru rostou

Investice do peruánské ekonomiky za rok 2017 vzrostly o 17 procent a mnohé nasvědčuje tomu, že by mohlo jít o dlouhodobější trend. Největší objemy investic jdou do infrastruktury, výzkumu a důlního průmyslu. Očekává se, že díky stoupajícím cenám kovů dojde letos k dalšímu nárůstu investic, a to zhruba o pětinu.

V zemi roste zejména produkce železa, molybdenu, mědi, zinku, ropy, stříbra a zlata. Právě tyto tradiční vývozní komodity a jejich deriváty byly motorem, který nastartoval koncem minulého roku peruánský export, jenž se podle předběžných údajů meziročně zvýšil minimálně o 21 procent. Vlivem slabého dolaru navíc sílí poptávka po kovech jako rezervě. Největší zájem je o peruánské těžební společnosti, zejména ty, které se zabývají těžbou zlata.

Co se naopak do Peru nejvíc dováží, jsou i nadále automobily, motorky, traktory a další dopravní prostředky. Centrální banka (BCRP) uvedla, že všechny indikátory měřící obchodní makroekonomická očekávání zaznamenaly zlepšení, a jsou tak v optimistickém rozmezí. Vláda si uvědomuje důležitost příznivého prostředí pro investory, snaží se proto zlepšovat bezpečnostní situaci a sociální podmínky, aby byl místní trh atraktivní.

Sdílená podpora podnikání

31. května 2018, konferenční sál ČNB, Praha. Cílem konference, kterou společně pořádá Tým Česko − jedinečné spojení šesti partnerů podporujících podnikání v ČR (ČMZRB, TAČR, ČEB, EGAP, CzechTrade a CzechInvest) −, je představit jednotlivé nástroje podpory podnikání v ucelené a srozumitelné podobě. Chybět nebudou konkrétní příběhy firem, které již úspěšně využily podpory u více institucí najednou.

Související