Významným impulzem pro posílení vzájemných vztahů byla letos v březnu podnikatelská mise do Indie, kterou vedl ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner. "Jde o teritorium, které si vyžaduje zastoupení na úrovni ministra, premiéra či prezidenta. Podporovat export je má práce," sdělil ministr průmyslu Tomáš Hüner v pořadu Exportní zrcadlo, jehož realizátorem je portál BusinessInfo.cz.

Druhá nejlidnatější země planety zaznamenává rychlý hospodářský růst a letos útočí na pozici páté největší ekonomiky na světě. Indická ekonomika je na vzestupu již několik let v řadě, loni stoupala sedmiprocentním tempem. Rychlý a hlavně stálý růst trhu s více než miliardou zákazníků je proto výzvou pro české exportéry, kteří potřebují velké trhy mimo EU.

Předloni byl tuzemský vývoz do Indie rekordní, dosáhl 15,23 miliardy korun. Loňská předběžná statistika napovídá, že si firmy vylepší svůj dosavadní nejlepší výkon. Český export do Indie tvoří zejména produkce s vyšší přidanou hodnotou.

Pro získání zakázek na složitém indickém trhu je nezbytná institucionální podpora vzájemného obchodu. "Když tam ministr, premiér nebo prezident nejedou, je procento úspěšnosti byznysu velmi nízké," upřesnil Hüner.

Důležité je také udržení kontinuity dialogu, rozpracování spolupráce je totiž běh na dlouhou trať. "Celkový rytmus od doby vzniku nápadu do jeho realizace někdy převýší čtyři až pět let," dodal ministr Tomáš Hüner.

Make in India − země láká investory

Hospodářská politika země se řídí heslem Make in India a stojí o ty investory, kteří místním nabídnou technologie, výrobu i pracovní místa. "V Indii je velký tlak na lokalizaci, je tam trademark Make in India, tedy vyráběj v Indii, a na všech úrovních setkání jej velmi akcentovali," řekl Tomáš Hüner v Exportním zrcadle.

Pětadvacetičlenná podnikatelská delegace měla v Indii nabitý program − maraton jednání o byznysu a hospodářských vztazích na nejvyšší úrovni či oficiální účast na jednom z nejprestižnějších strojírenských veletrhů v Indii. Češi hráli také jednu z klíčových rolí v rámci dialogu Indie a EU.

Pro získání zakázek na složitém indickém trhu je nezbytná institucionální podpora vzájemného obchodu.

V Dillí ministr reprezentoval Českou republiku v rámci indicko-evropského dialogu na čtvrtém zasedání India-Europe 29 Business Forum, kde bylo Česko takzvanou focus country.

Kromě jednání na nejvyšší úrovni s ministry indické vlády Hüner rovněž zahájil Mezinárodní strojírenský veletrh International Engineering Sourcing Show 2018 v Čennaí. Česká republika se stala partnerskou zemí této akce, podobně jako byla Indie loni partnerem 59. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. V Čennaí se k ministrovi a jeho oficiálnímu a podnikatelskému doprovodu přidala další skupina českých podnikatelů, kteří se prezentovali na stánku zajištěném ministerstvem průmyslu a obchodu. Úspěch české prezentace na veletrhu byl korunován vyhlášením českého pavilonu jako nejzdařilejší expozice.

Česká stopa v Indii

Mise pomohla podpořit podnikatelské záměry vlajkových lodí českého průmyslu v Indii, tedy společností Škoda Auto a GHH-Bonatrans. Bonatrans tam z českých polotovarů vyrábí kola a nápravy pro vlaky. Indická montážní linka Škody hodlá letos vyrobit skoro sedm tisíc vozů. Navíc automobilka uvažuje o Indii také jako o základně pro expanzi do Jižní Ameriky.

Mise přispěla i k novým podnikatelským záměrům. Jednalo se o výrobě nanobarvy podle českého patentu či stavbě rafinerie. "U příležitosti veletrhu v Čennaí byla podepsána dvě memoranda týkající se firem Akuspeed a Chemoprojekt," sdělil Hüner.

Související