Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách březnového čísla Českého exportéra, které vás nejen blíže seznámí s trhy Ruska a Ukrajiny, ale rovněž vám představí lukrativní obor nanotechnologií.

Přestože mnozí mohou mít ruský trh ještě spojen se složitou ekonomickou situací, nabízí zdejší prostředí zajímavé šance pro české firmy v tradičních i nových oborech. Ekonomická kondice Ruska se zlepšuje, země má nyní daleko vyrovnanější rozpočet, její HDP opět roste. Příležitosti se otevírají pro společnosti, které dokážou nabídnout komplexní řešení, nejlépe spojená s financováním. Na vzestupu je zejména strojírenství, kovoobrábění, dřevozpracující a dřevoobráběcí obory, zemědělská výroba i IT a nanoobory.

Také ukrajinský trh skýtá pro české firmy zajímavé příležitosti. V zemi, mezi jejíž nejvýznamnější odvětví patří zemědělství a výroba potravin, má tuzemská produkce především u místních strojařů velmi dobré jméno. Mezi české produkty, které jsou na Ukrajině nejznámější, patří pivo.

Přeji vám, abyste si z březnového čísla odnesli mnoho užitečných informací, ať už o nových zajímavých trzích pro váš export, či o atraktivních nových oborech.

Související