Rozhodování o výběru vhodných teritorií, vstup na dané trhy a volba aktivit, které rozvoj firmy na zahraničních trzích podpoří, to vše může být pro společnost obtížné. Každý trh má svá specifika, obchodní podmínky, jazyk a zvyklosti. Základním pilířem agentury pro podporu obchodu CzechTrade je rozsáhlá síť zahraničních kanceláří, která exportérům poskytuje různé druhy služeb, jež jim pomohou vyvarovat se zbytečných chyb a navigují je správným směrem při vstupu na vybraný zahraniční trh.

Užitečným nástrojem pro prezentaci firmy na zahraničních trzích je kromě účastí na veletrzích i nově spuštěná služba Adresář exportérů. "Jde o oficiální on-line databázi českých exportních firem, která podnikatelům umožňuje bezplatně prezentovat svůj profil a produkty až v sedmi jazycích," vysvětluje generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal. Služba byla spuštěna koncem ledna a je určena výhradně společnostem, které využívají služby zahraničních kanceláří CzechTradu jako souběžný on-line nástroj.

Databáze funguje prostřednictvím we­bových stránek agentury a zobrazuje se taktéž na cizojazyčných stránkách zahraničních kanceláří CzechTradu. "Pokud jsou firmy součástí této databáze, mohou si zahraniční nákupčí snadno ověřit jejich spolupráci s naší agenturou a utvrdit se tak ve svém zájmu," říká Doležal.

Čeští exportéři se mohou do adresáře zapisovat a spravovat svůj profil prostřednictvím webového rozhraní klientské zóny. Vkládané informace pak mohou sami pomocí přehledného a zároveň jednoduchého profilu průběžně aktualizovat. Pro zaslání přístupových údajů pro vytvoření profilu mohou klienti CzechTradu kontaktovat svého oborového konzultanta nebo se obrátit e-mailem na ­adresarexporteru@czechtrade.cz. Po vložení firemního profilu proběhne do dvou dnů jeho validace a následná publikace na webu agentury.

Kompletní exportní strategie na míru

Zahraniční síť CzechTradu se v průběhu 20 let významně rozrostla. Nyní je exportérům k dispozici 51 zahraničních kanceláří v různých teritoriích. Vývojem prošly také její služby, které se posunuly od obecných k těm, jež vycházejí vstříc individuálním potřebám a požadavkům klientů. Pracovníci zahraničních kanceláří dlouhodobě působí přímo v jednotlivých teritoriích, a proto dobře znají místní trh. Díky výborné znalosti specifik trhu a zkušenostem s obchodováním v dané zemi ředitelé zahraničních kanceláří dokážou trh rychle analyzovat a zhodnotit reálné šance na úspěch s konkrétním výrobkem či službou. Při rozhodnutí vstoupit na daný trh je klientovi mimo jiné vypracována na míru komplexní exportní strategie, která mu pomůže vyvarovat se zbytečných kroků a vydat se tím správným směrem.

Související