Poplatky čili autorské odměny musí zaplatit každá restaurace, hotel nebo i obchod, pokud chce své služby zákazníkům zpříjemnit hudbou nebo vysíláním. Podle autorského zákona nestačí, že rádio a televize ochranným svazům za vysílání už samy zaplatily, platí se za každé další užití.

Majitelé provozoven si stěžují na zbytečnou byrokracii a zmatky při výběru poplatků. "Jeden den přišel pán z OSA, za pár dnů druhý z Intergramu. Každý chtěl něco jiného," říká Michal John z pražského Hostince U Tunelu. Od začátku nového roku by se pro něj mělo placení poplatků zjednodušit.

2 miliony

nositelů autorských a souvisejících práv z celého světa i Česka zastupují čeští kolektivní správci.

V Česku působí šest takzvaných kolektivních správců, kteří zastupují práva autorů, výrobců nebo třeba zpěváků. Poplatky do loňska vybírali za pět z nich dva hlavní: OSA − Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním a Intergram za výkonné umělce a výrobce. Často se však stávalo, že majitel provozovny, který nebyl znalý principů duševního vlastnictví, uzavřel licenci jen s jedním správcem, a za bezdůvodné obohacení mu později hrozil doplatek dalším kolektivním správcům.

Od 1. ledna stačí, když uzavře pouze jednu smlouvu. Správci vytvořili jedno kontaktní místo a poplatky bude vybírat za pět kolektivních správců pouze OSA.

"Jedno místo obcházelo pět, později dva různí pracovníci, kteří s tím samým subjektem uzavírali smlouvy. Teď bude chodit jen jeden a uzavře smlouvu za všechny," řekl HN ředitel Intergramu Jan Simon, podle něhož se správcům sníží i náklady. OSA a Intergram byly přitom doposud vnímány jako konkurenti.

Zástupci autorů

◼ V Česku působí pět kolektivních správců pro práva spojená s hudební produkcí.
◼ Šestý správce Gestor spravuje pouze jedno autorské právo – odměny výtvarným umělcům při prodejích originálů na aukcích.
◼ Dva klíčoví hráči na trhu jsou OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, který vznikl v roce 1919, a Intergram, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a obrazových záznamů, založený v roce 1991.
◼ OSA zastupuje skladatele hudby a textaře. Naopak výkonné umělce, zpěváky a výrobce zvukových nahrávek zastupuje Intergram. Mistry zvuku sdružuje OAZA.
◼ V případě televize vstupují do výběru ještě další dva kolektivní správci: DILIA – Divadelní a literární agentura, jež chrání práva scenáristů a režisérů, a OOA-S za práva kameramanů a výtvarníků.

Správci v těchto dnech kontaktují dopisem, který mají HN k dispozici, 40 tisíc provozoven po celém Česku, od nichž poplatky vybírali. A uzavírají smlouvy nové.

Databáze repertoáru se podle IT ředitele Intergramu Michala Rotha slučují i mezinárodně. "Takže slučování uživatelů práv je další oblast, která sleduje tento trend," řekl HN. Majitelé hospod a další získají i právní jistotu, doplňuje předseda představenstva OSA Roman Strejček. "Odpadne jim vyjednávání s vícero stranami," vysvětluje. Spolupráci s Intergramem považuje za průlomovou, protože poplatky se odděleně vybírají od začátku 90. let.

Expert na autorské právo Pavel Zeman z ministerstva kultury iniciativu vítá. Úřad ji doporučoval už dlouho. Pozitivně ji vnímá i hostinský John, pokud poplatky nepodraží. "I když vím, že interpreti a skladatelé by z toho něco měli mít. My s tím problémy nemáme, ale po mém známém chtěli peníze, i když měl půl roku zavřeno," tvrdí.

Licence by se podle Strejčka výrazně zdražit neměly. Zaručuje to prý i novela autorského zákona, podle níž mohou růst pouze o inflaci. Výše poplatku se přitom odvíjí od velikosti města i způsobu užití. Například v obci do tisíce obyvatel platí podle OSA měsíčně hospoda za rádio zhruba 351 korun bez DPH. Pokud bude mít navíc televizi, zaplatí 618 korun, protože je to pro víc kolektivních správců.

Podle Simona Intergram připravil pro své klienty výhodnější obchodní balíčky. O výsledné ceně ale podle něj nerozhodují správci, nýbrž umělci, výrobci a producenti na valné hromadě.

Související