Archeopark Pavlov

Architektonická kancelář Radko Květ, rok dokončení: 2016

Projekt není replikou historického charakteru, je něčím novým v nové době. Prokazuje respekt k okolí, k místu, ke krajině a všemu, co je s ní spojeno či co ji utváří. Archeopark Pavlov ocenila Agentura ochrany přírody a krajiny zejména jako kvalitní dílo moderní architektury citlivě vsazené do krajinného rázu místa, jež má hlubokou vazbu na přírodní, kulturní i historické dědictví a hodnotu krajiny Pálavy a jejího okolí s respektem k duchovním hodnotám. Náplní má stavba nadmístní i nadregionální význam.

jarvis_5a1c3704498e089620d1c3b3.jpeg
Foto: Aleš Ležatka
jarvis_5a1c3704498e089620d1c3b7.jpeg
Foto: Gabriel Dvořák
Související