Za příspěvek na pomoc seniorům získáte recept

Vůně jídla vyvolává vzpomínky. U seniorů s demencí je vzpomínání obzvlášť důležité. Organizace Sue Ryder spustila projekt Babiččina kuchyně, jenž je součástí jejich tradiční předvánoční aktivity, a to charitativního on-line kalendáře. Princip je každý rok stejný. Na 24 polích si dárci vyberou oblíbený recept lidí z domova pro seniory Sue Ryder a přispějí tak na pomůcky a služby, jako jsou chodítka, tréninky paměti či jeden měsíc péče o zvířecí terapeuty. "Jídlo jsme zvolili také z toho důvodu, že jde o téma s přesahem, snadno uchopitelné a přístupné všem generacím. Naši senioři se ve svých hovorech k jídlu často vracejí," doplňuje Hana Fišerová, vedoucí individuálního dárcovství Sue Ryder.


Květiny od pacientů s epilepsií

Sociální podnik Aranžérie je zakázková květinová dílna, která zaměstnává lidi s epilepsií a tím je aktivně zapojuje do života. V Aranžérii vytvářejí takto nemocní lidé profesionální květinové vazby na zakázku. V rámci Giving Tuesday organizace vyzývá lidi, aby navštívili kavárny, které s podnikem spolupracují. Vyjádří tím podporu místům, která si své dodavatele vybírají i podle sociálních dopadů. Návštěvníci tam najdou informace o Mezinárodním dni dárcovství a dobrovolnictví a také o tom, co vše zaměstnanci v Aranžérii umí. Lidé, kteří si až do 20. prosince přijdou zakoupit květiny se slevou, tak podpoří organizaci.

Organizace prosí odborníky o jejich "mozky"

Sociální firma Tamtamy poskytuje služby pro domácnosti, které vykonávají lidé s handicapem. Prostřednictvím Giving Tuesday žádá dárce, aby jim "darovali mozek". Organizaci se osvědčilo expertní dobrovolnictví, kdy jim odborníci z různých odvětví radili například s marketingem nebo PR. "Při darování know-how mohou mít autentickou zkušenost, jak jejich rada pomáhá rozvoji neziskovky, jak se pod jejich rukama organizace mění," říká Petra Helebrantová z firmy Tamtamy. Nejvíce by ocenili workshopy zaměřené na time management, zákaznický přístup, nábor zaměstnanců na sociálních sítích či manažerské účetnictví.


Poslední chvíle života v prostředí domova

Hospic svaté Hedviky se snaží, aby pacienti umírali důstojně. Organizace doprovází lidi v závěru života a pomáhá jim poslední chvíle prožít v prostředí jejich domova, tak jak si to většina lidí přeje. Navíc umírajícím a jejich rodinám poskytuje zdravotnickou, psychologickou a sociální pomoc. Prostřednictvím Giving Tuesday žádá organizace o podporu na svou činnost. Hospic působí v Kladně a okolí.


Semináře o korupci pro děti

Nadační fond proti korupci by chtěl uspořádat na středních školách a ve vyšších ročnících základních škol po celém Česku Protikorupční akademii. Výuka by měla děti naučit, jak se zachovat a bránit v některých situacích spojených s korupcí, jaká mají práva na informace a jak jich využít. Na akci by fond chtěl získat finance právě v rámci Giving Tuesday. Ze získaných peněz by hradil kvalitní lektory, jízdenky do českých měst či výukové materiály.


Zaměstnanci Ipsosu pomáhají postiženým dětem

Agentura pro výzkum trhu a veřejného mínění Ipsos se zapojila do akce vlastní sbírkou, která má pomoci těžce postiženému Jáchymovi, synovi jednoho ze zaměstnanců. Výtěžek bude určen na zajištění jeho osobní asistentky. Před pár týdny se navíc skupina zaměstnanců vypravila o jednom víkendu do Dětského centra Paprsek, kde se starala o postižené děti. Akce se sbírkou souvisí. Malý Jáchym je totiž klientem centra.


Granty pro mladé na semináře v zahraničí

Evropské centrum mládeže Břeclav chce umožnit mladým ze sociálně nebo ekonomicky slabých poměrů účastnit se neformálně vzdělávacích projektů programu Erasmus+: Mládež. Velká část nákladů je účastníkům hrazena z grantu poskytnutého Evropskou komisí, zájemci si ale cestu musí předfinancovat, což je pro mladé lidi pocházející z chudších poměrů velkou překážkou. Proto organizace iniciovala vznik grantového programu, z jehož prostředků se mohou tyto a podobné náklady mládeži pokrýt.


Doučování romských dětí

V rámci projektu Dža dureder nabízí organizace Slovo 21 nejen při Giving Tuesday pomoc s doučováním romských dětí na základních školách a přípravou romských středoškolských studentů na maturitu či k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Smyslem práce neziskové organizace je pomáhat romským dětem zvládat potřebné učivo, připravovat je na další studium a celkově je motivovat ke vzdělání.


Sbírka reprezentativního oblečení

Když teenageři opustí dětský domov, musí se postarat sami o sebe a najít si práci. Na přijímací pohovory ale nemají vhodné oblečení a ani peníze na to, si ho koupit. Stavební společnost Skanska proto organizuje sbírku reprezentativních oděvů ve spolupráci s organizací Nadání a dovednosti, se kterou firma dlouhodobě spolupracuje. Sbírka probíhá od poloviny listopadu a trvat bude až do 15. prosince. Zapojit se může široká veřejnost. Podobná akce se konala ve Skansce už v dubnu − zaměstnanci mohli přinést veškeré oblečení, boty a doplňky, jež ekologicko-charitativní organizace Potex dále zužitkovala.


Bezbariérový chodník v zařízení pro lidi s roztroušenou sklerózou

Zdravotnické zařízení Domov sv. Josefa pečuje o lidi s roztroušenou sklerózou. Do domova jezdí lidé na ozdravné pobyty, někteří jsou zde ubytovaní i dlouhodobě. Prostřednictvím Giving Tuesday by v zařízení chtěli vybrat peníze na bezbariérový chodník, zajistit bezpečný přejezd mezi jednotlivými budovami domova a zpřístupnit jedinou cestu do obce i do přírody a tím podpořit setkávání zdravých a nemocných. Cesta by potěšila například dlouholetého obyvatele domova Pavla Mrštinu, který by si rád vyrazil do přírody. I přes veškeré úsilí personálu s mechanickým vozíkem neujede třeba po dešti více než pár metrů. Chodník by usnadnil život nemocným, jejich blízkým i zaměstnancům.


Péče o zvířata v nouzi

Při Giving Tuesday nemusíte podpořit jen lidi a neziskovky. Spolek Šance zvířatům by rád získal finanční podporu na chod organizace, která pomáhá zvířatům v nouzi. Za vybranou částku chtějí zajistit svým psům a kočkám veterinární ošetření a jídlo. Větší finanční dar by mohli využít na rekonstrukci prostor pro opuštěné kočky.

Partnery jsou MSD IT a Asociace společenské odpovědnosti