Na první zimní den začne v pražské galerii Villa Pellé výstava věnovaná Daisy Mrázkové – malířce, ilustrátorce a autorce dětských knih, které ovlivnily celé generace rodičů i dětí.

Přehlídka, která nese název podle jednoho z nejznámějších titulů této přední české výtvarnice – Co by se stalo, kdyby… –, nabídne nejen ilustrace, ale také méně známou volnou tvorbu.

Výstava potrvá od 21. listopadu do 20. ledna 2018.

Daisy Mrázková otevírala dětem zvláštní svět živých bytostí, lidí a zvířat nadaných schopností vzájemné komunikace, vřelostí a rozumovostí svých vztahů. V jejích příbězích promlouvají skály, oblaka, a vůbec vše, co svět obsahuje.

"Zároveň v nich ale ožívá i barva, čára a voda akvarelu, které se domáhají svého vlastního výrazu. Výjimečné jsou její knihy právě tím, že mezi bytosti a jevy vtahuje malířka vlastní hodnoty obrazu a kresby, barvy a čáry, které se tak stávají součástí příběhů," uvádí kurátor pražské výstavy Jan Rous.

Podle něj byl důležitým impulzem pro tvorbu Mrázkové úzký okruh přátel umělců – Václav Boštík, Jan Křížek, Václav Bartovský, a především její muž Jiří Mrázek, který se stal, po jejím krátkém studiu Vysoké školy uměleckoprůmyslové během válečných let, její celoživotní oporou.

Společně s manželem se Mrázková na konci čtyřicátých let přidala k volné umělecké skupině UB-12. Náboženský podtext jejich tvorby byl ale trnem v oku oficiálním ideologům socialistického umění a její aktivity tak byly značně omezené.

Vliv na tvorbu Daisy Mrázkové však měly i její anglické kořeny a dětství strávené s knihami říkaček Matky Husy, Medvídek Pú nebo Alenky v říši divů. Výstava v Galerii Villa Pellé se pokouší najít souběh autorčiny ilustrační tvorby s tvorbou volnou – jejími obrazy a kresbami. I tímto propojením je tvorba Daisy Mrázkové ojedinělá.

Malířka se narodila v roce 1923 a zemřela v prosinci 2016. Jako výtvarnice se účastnila řady výstav. Věnovala se olejomalbě, od roku 1962 dětské literatuře a ilustrování knih pro děti, později převažovala v její tvorbě perokresba, kresba barevnými tužkami a v devadesátých letech malba vaječnou temperou. Vystavovala od roku 1958.

Její první autorská publikace je z roku 1965 Neplač, muchomůrko, kterou si také sama ilustrovala. Postupem času začalo ubývat slov a Mrázková se stala jednou z prvních autorek, které v našem prostředí vytvářely obrázkové knihy. Ty provázejí dětské čtenáře od konce padesátých let a třeba kniha Haló, Jácíčku nebo Můj medvěd Flóra se staly ikonou několika generací. Mrázkové literární díla jsou přeložena do slovenštiny, angličtiny, němčiny, japonštiny, francouzštiny, litevštiny a slovinštiny. 

Od roku 2007 připravilo vydavatelství Baobab reedice všech jejích knih.