Královské svatby, pořádané dva roky po skončení druhé světové války, se zúčastnilo množství státníků a členů královských rodin z celého světa. O šest let později Alžběta usedla na trůn. Oslava první platinové svatby v královské rodině v britských dějinách se má odehrát v soukromí, bez veřejných akcí. Královská rodina se prý sejde k večeři na zámku Windsor. Královský pár má čtyři děti, osm vnoučat a pět pravnoučat.