Pracovní trh se mění a do příštích let budou změny ještě markantnější. Firmám se daří, a tak prakticky již vysály z pracovního trhu všechny lidi, kteří pracovat chtějí, mohou a jejich profese odpovídá potřebám trhu. Ti ostatní, pokud tedy pracovat chtějí a nebrání jim v tom zdravotní stav, buď čekají na příležitost ve svém oboru, která však nemusí už nikdy přijít, nebo budou muset najít vhodný směr k rekvalifikaci.

Rekvalifikací však budou dost možná muset projít i mnozí ti, kteří dnes práci mají. Nedostatek pracovních sil totiž nahrává rychlejšímu tempu robotizace všude tam, kde lze činnosti úspěšně a ekonomicky výhodně zautomatizovat. Lidem pak bude více a více vyhrazována role těch, kdo budou robotické linky učit, a pak také těch, kteří budou vykonávat činnosti, na něž robot nestačí, protože nemá dostatečné schopnosti přizpůsobovat se nečekaným situacím, nebo kde se roboti prostě nevyplatí.

Ve výhodě tedy budou lidé z technických oborů a pak lidé, kteří budou schopni rozvíjet své schopnosti a dovednosti nad úroveň opakujících se monotónních činností.