Z nejnovějšího globálního průzkumu Workmonitor společnosti Randstad vyplynulo, že i když u českých zaměstnanců roste spokojenost se stávajícími zaměstnavateli, pětina si jich aktuálně hledá práci. Během posledních šesti měsíců pak zaměstnavatele vyměnilo 17 % lidí.

Spokojeno se stávajícím zaměstnavatelem je 19 % českých zaměstnanců, celkem spokojeno pak 48 %. Nespokojenost vyjádřilo pouze 5 % respondentů (oproti téměř 9 % v předchozím čtvrtletí). Míra spokojenosti se zaměstnavateli přitom roste se stupněm dosaženého vzdělání respondentů. Pokud jde o obory, tak nejvíce nespokojených zaměstnanců je v automobilovém průmyslu (20 %) a v potravinářské výrobě (20 %).

Během posledních šesti měsíců vyměnilo zaměstnavatele 17 % lidí. Míra fluktuace byla tradičně o něco vyšší u mužů (20 %) než u žen (14 %). Nejčastěji (25 %) měnila práci nejmladší kategorie zaměstnanců ve věku 18 až 24 let a pětina ve věkové kategorii 25-34 let. S rostoucím věkem míra fluktuace zaměstnanců klesá. Nejčastějším důvodem k odchodu bylo získání lepších podmínek, osobní touha po změně práce a nespokojenost se stávajícím zaměstnavatelem.

K největší fluktuaci zaměstnanců docházelo ve stavebnictví, v těžebním průmyslu (hornictví), v zemědělství a v lesnictví a tradičně silně fluktuujícím odvětvím byla v sektoru služeb oblast hotelnictví a stravování.

Související