Společnost ČD-Telematika fungovala v projektu jako hlavní dodavatel a systémový integrátor. Přestože bylo do projektu zapojeno větší množství subdodavatelů, byl projekt odevzdán včas a bez závad. Hodnota zakázky včetně dodávek hardwaru, softwaru a souvisejících služeb byla více než 36 milionů Kč.

Součástí dodávky byla také instalace strukturované kabeláže v kategorii 6a, která umožňuje přenos dat rychlostí 10 Gb/s v celé délce jejího vedení.

ČD-Telematika je poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou zahrnujícími servis kontaktního centra, systémovou integraci, diagnostiku a analýzu dat nebo kybernetickou bezpečnost. Dalším dynamicky se rozvíjejícím segmentem poskytovaných služeb je oblast internetu věcí.

ČD-Telematika

Související