Dnes to je sto let, co britský ministr zahraničních věcí Arthur James Balfour zaslal šéfovi ostrovních sionistů dopis, v jehož důsledku nabraly světové dějiny nový směr. Vyjádřil v něm podporu londýnské vlády tomu, aby na území Palestiny vznikla po rozpadu Osmanské říše vlast pro Židy. Dopis začíná slovy "Drahý lorde Rothschilde, s velkou radostí Vám zasílám jménem vlády Jeho Veličenstva následující prohlášení sympatií s židovskými sionistickými aspiracemi…". Právě také na základě Balfourovy deklarace byla pak po druhé světové válce připravena půda pro vyhlášení státu Izrael. Na snímku Palestinci pálí na ulici v Betlémě papír s citáty z deklarace, kterou považují za prapůvod svých dnešních trablů.