Sílící snahy o digitalizaci v českém průmyslu stále více ukazují, že řešení dle konceptu Průmysl 4.0 rozhodně nejsou jednoznačná a cesty k nim mohou být různé.

Naopak, Průmysl 4.0 je a musí být živou, stále se rozvíjející platformou, která nabídne prostor pro zkoušení nových cest a modelů. Jednou z takových prakticky orientovaných možností, na které můžeme otestovat reálné požadavky průmyslového trhu, je takzvaný testbed.

Jde o průmyslovou laboratoř, fungující zejména při technických univerzitách či technologických centrech a hubech. Ta umožňuje školám i firmám ověřování a testování nových technologií, produktů, systémů a konceptů digitalizace. Z technologického pohledu sehrávají testbedy důležitou roli při standardizaci principů Průmyslu 4.0 a v dlouhodobém horizontu lze skrze ně ověřit přínosy a realizovatelnost inovativních postupů a řešení.

Oblastí, pro které mohou být při výzkumné a testovací činnosti využity, je celá řada. Může jít o vše od robotiky, kybernetické bezpečnosti a zpracování velký dat až po technologie podporující tvorbu kyberneticko-fyzikálních systémů, individualizované hromadné výroby, umělé inteligence či systémům rozšířené reality.

Testbedy se mohou vzájemně propojit, a simulovat tak reálné prostředí rozsáhlých továren či jejich komplexů, které jsou často geograficky odděleny, a řešit praktické výzvy, které je provázejí (například logistika, synchronizace provozu).

Nespornou výhodou takovéto "živé průmyslové laboratoře" je zejména možnost spolupráce napříč firmami všech velikostí a akademickou sférou na řešení aktuálních problémů. Může vzniknout ekosystém partnerských subjektů při výzkumu a vývoji, pro malé a střední podniky pak možnost dostat se k řešením, na které by samy neměly dostatečné know-how.

Zároveň by testbedy měly plnit i úlohu výzkumnou, zejména pro akademickou sféru, podpořit rozvoj nových oblastí a oborů vznikajících v souvislosti s digitalizací a připravit studenty na budoucí praxi.

Firmy se v rámci testbedů mohou sdružit do větších celků a účinněji spolupracovat na konkrétních řešeních a je pravděpodobné, že takových firemních výzkumných platforem vznikne celá řada.

Česko s rozvojem testbedů teprve začíná, první z nich právě vzniká v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC při ČVUT v Praze, a jak je vidět, zájem firem o něj je enormní. V blízké budoucnosti vzniknou nové testbedy i při dalších univerzitách či technologických a inovačních hubech.

Související

Peníze podle Leoše Rouska

Máte zájem o informace z ekonomiky v širších souvislostech?

Zadejte svou e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr informací, které se během týdne objevily v médiích. Těšit se můžete na komentář událostí od Leoše Rouska, hlavního analytika Hospodářských novin.