Česko má jeden z největších podílů dětí v dětských domovech na počet obyvatel. Ústavní péče ale často nedokáže své svěřence dostatečně připravit na reálný život. Poradenská společnost Accenture se proto rozhodla pomoct jim uplatnit se na pracovním trhu. Ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové učí dospívající, kteří opouštějí brány dětských domovů, jak napsat správně životopis, zvládnout pracovní pohovor a získat a udržet si stabilní zaměstnání.

"Prostřednictvím projektu Accenture Academy jsme pomohli téměř 600 mladým lidem z 25 dětských domovů najít si práci," uvádí Alena Sochorová, zástupkyně vedení Accenture pro oblast společenské odpovědnosti a regionální vedoucí pro diverzitu a inkluzi. Jde přitom jen o jeden z mnoha programů, kterým se tato firma na poli CSR věnuje. I díky širokému záběru získala v soutěži TOP Odpovědná firma 2017 titul Strategie roku v kategorii Velká firma.

Projekt zaměřený na děti z dětských domovů je vaší hlavní CSR aktivitou. Proč se soustřeďujete právě na tuto oblast?

Jako společnost jsme si globálně vytyčili jednotnou myšlenku pro naše charitativní aktivity a tou je podpora znevýhodněných skupin na trhu práce tím, že u nich budeme rozvíjet nové dovednosti. V Česku jsme se zaměřili na děti mimo jiné i proto, že jsme už dříve navázali úspěšnou spolupráci s Nadací Terezy Maxové a chtěli jsme v ní pokračovat. Zapojování mladých lidí z dětských domovů do běžného života je podle nás velmi důležité téma, jelikož jim chybí přirozené vzory z rodiny. Musí se naučit i pro nás tak automatické věci, jako že do práce se musí chodit každý den. Vedle toho řeší třeba i otázky typu: mám na pohovoru přiznat, že jsem byl ve vězení? A právě s tím se jim snažíme pomoct.

TOP Odpovědná velká firma 2017

GSK
Globálně i lokálně

Globální strategii firma formuluje do závazků do roku 2020 a uplatňuje ji s ohledem na lokální potřeby. Soustřeďuje se například na oblast zdraví, zlepšení transparentnosti a etiky ve zdravotnictví a v péči o pacienty, na diverzitu, rovné příležitosti a podporu skupin omezených různými handicapy a na šetrné využívání přírodních zdrojů.

KPMG Česká republika
Transparentně

V rámci odpovědného a udržitelného přístupu se firma zaměřuje na etické a transparentní jednání, minimalizuje dopad podnikání na životní prostředí a využívá odborných dovedností k podpoře komunit a neziskových organizací.

Plzeňský Prazdroj
Prosperita

Program trvale udržitelného rozvoje Prosperita je provázán se všemi oblastmi podnikání firmy a zaměřuje se na: odpovědnou konzumaci alkoholu, udržitelné nakládání s vodními zdroji, snižování uhlíkové stopy, udržitelné nakládání s půdou a surovinami, zvyšování sociálního rozvoje v dodavatelském řetězci s důrazem na podporu drobného podnikání.

Skupina ČEZ
Udržitelný rozvoj

V rámci strategie udržitelného rozvoje se firma zaměřuje na priority jako zajistit udržitelný provoz, být dobrým partnerem, přinášet užitečná řešení zákazníkům, umožnit transformaci energetiky nebo nastartovat motor inovací. Na ty jsou navázány nové i probíhající vlajkové projekty.

Škoda Auto
Sedm strategií

Základem firemní Škoda Strategie 2025 je sedm jednotlivých strategií a udržitelnost je jednou z nich. K jednotlivým pilířům patří strategie GreenFuture pro oblast životního prostředí, strategie společenské odpovědnosti v rámci sociální sféry a podpora etického a transparentního jednání.

Jak vybíráte děti, které podpoříte?

Zásadní podmínka je, že musí samy chtít. Aby to mělo skutečný dopad, tak s nimi pracujeme vždy několik let. Programu Accenture Academy se věnujeme už více než pět let a za tu dobu jím prošly stovky mladých lidí. Naším dalším cílem je dát dohromady i metodiku pro dětské domovy, kde pomáhat nemůžeme. Vytvořili jsme také aplikaci JobVentura, umožňující prostřednictvím interaktivní hry absolvovat pracovní pohovor nanečisto. Je volně dostupná, takže vyzkoušet si ji může každý. Ve výuce tento nástroj používají i střední školy.

Děláte také pro bono konzultace a mentoring. Můžete zmínit některé zajímavé projekty v této oblasti?

Neziskovým organizacím například pomáháme zlepšovat firemní procesy. Oslovují nás třeba s tím, že potřebují poradit, jak správně řídit projekty nebo jak efektivně vést porady. Ve spolupráci s organizací Czechitas také pořádáme projekt Digitální akademie, v rámci něhož učíme ženy programovat. Snažíme se jim tak pomoci uplatnit se v IT sektoru. Výhodou těchto kurzů a školení je, že rozvíjí nejenom účastníky, ale i naše zaměstnance, kteří je vedou.

Jaký je o tyto aktivity mezi zaměstnanci zájem?

V poslední době čím dál větší. Obzvlášť mladší generace tyto aktivity sama vyhledává. I proto jsme do školicích projektů začali nově zapojovat také studenty, kteří si tak mohou vyzkoušet, jaké je pracovat pro Accenture a získat nějakou praxi. Vedle pro bono aktivit se věnujeme také různým dobrovolnickým činnostem. V Accenture existuje skupina Volunteers, jejíž jádro tvoří asi 10 dobrovolníků, kteří na sebe v rámci jednotlivých akcí nabalují další zaměstnance. Dělají sbírky oblečení pro potřebné nebo jídla pro zvířata v útulcích, pořádají charitativní pečení a darují krev. S tím nápadem přišli sami, takže to vzniklo zespodu, ostatně jako řada dalších iniciativ ve firmě.

Jedním z pilířů vaší CSR strategie je i ekologie. Jak se angažujete v ochraně životního prostředí?

Každý z nás sleduje svoji uhlíkovou stopu. Když se podívám na náš portál, vidím, jak jsem na tom v rámci fiskálního roku ve srovnání s kolegy. Počítá se to například z letů, které se jako firma globálně snažíme minimalizovat. Když se jedná o interní porady, tak osobní setkání nahrazujeme telefonáty nebo videokonferencemi. V Accenture máme také skupinu takzvaných eko šampionů, kteří rozvíjí inovativní a environmentálně šetrné pracovní postupy. V Česku se tomu věnuje osm lidí. Vedle toho se ekologicky angažuje i parta 14 "eko dobrovolníků", kteří se účastnili třeba akce Ukliďme Česko.

Důležitým tématem je pro vás i diverzita a inkluze. Jakým způsobem podporujete rozmanitost ve vaší firmě?

Neprodáváme žádný vlastní produkt, ale know-how. Naše společnost tak stojí na lidech. Abychom si je dokázali udržet, musíme chápat, že to nejsou roboti, ale každý je jiný. Je potřeba si uvědomit, že když se lidé cítí vyčleněni, jejich produktivita výrazně klesá. Naopak pokud si připadají jako součást kolektivu, jsou výkonnější až o 50 procent. Snažíme se proto být otevření k různým typům lidí a vytvářet jim takové prostředí, ve kterém by se cítili dobře.

Na jaké skupiny se zaměřujete?

Snažíme se podpořit třeba homosexuální komunitu. Naši zaměstnanci se mohou stát součástí programu LGBT Allies a přihlásit se tak k tomu, že jsou pro otevřené inkluzivní prostředí. Symbolem této komunity je duhová šňůrka na vstupních kartách. Podepsali jsme také chartu Pride Business Forum Memorandum, čímž jsme se zavázali přinášet rovnost pro sexuální menšiny na pracovišti. Letos poprvé jsme se jako firma také zúčastnili pochodu Prague Pride. Podpořit práva gayů a leseb vyrazilo do ulic asi 70 našich zaměstnanců a rodinných příslušníků. Vedle toho se ale zaměřujeme třeba i na genderovou rozmanitost.

jarvis_59e60ce6498e27ac5290becd.jpeg
Alena Sochorová, zástupkyně vedení Accenture pro oblast společenské odpovědnosti a regionální vedoucí pro diverzitu a inkluzi.
Foto: HN – Bjorn Steinz

Jak konkrétně?

Máme vyzkoušeno, že týmy, kde je vyvážené množství mužů a žen, jsou schopné nacházet lepší řešení složitých problémů. Tím, že se do velké míry zaměřujeme na informační technologie, se nám ale do firmy hlásí více mužů. Chtěli bychom proto zvýšit podíl žen v rámci nově přijatých zaměstnanců. Typická kariéra v Accenture je, že nastoupíte na nejnižší pozici a postupně se můžete vypracovat až na pozici ředitele. Když si tedy nenastavíme poměr pohlaví správně už na začátku, tak se nikdy nemůže zvýšit ani zastoupení žen ve vedení. Accenture si proto globálně vytyčilo cíl, že do roku 2025 bude mít v každém regionu ve firmě 50 procent mužů a žen. Teď je to 60 na 40, a ačkoliv by se dalo říct, že už zbývá jenom kousek, bude za tím ještě hodně práce.

Nebojíte se, že to budou zaměstnanci vnímat jako pozitivní diskriminaci?

Musíme umět vysvětlit, že to neznamená, že radši nabíráme ženy než muže. To si v žádném případě nemůžeme dovolit. Kvalita uchazečů pořád hraje rozhodující roli v tom, koho do firmy vezmeme. Snažíme se ale nečekat jen na došlé životopisy a aktivně vyhledávat i potenciální kandidátky, které by se jinak nepřihlásily. Rozhodně ale nechceme, aby se to zvrhlo do nějakých kvót. To by znechutilo nejen muže, ale i ženy, jež samozřejmě nechtějí být přijímány nebo povýšeny kvůli svému genderu, ale díky schopnostem a výsledkům.

Alena Sochorová

zástupkyně vedení firmy Accenture pro oblast společenské odpovědnosti a regionální vedoucí pro diverzitu a inkluzi

◼ výkonná ředitelka české pobočky poradenské společnosti Accenture pro oblast telekomunikací.
◼ Od roku 2012 je součástí šestičlenného topmanagementu Accenture v České republice.
◼ V Accenture pracuje od roku 1996. Specializuje se na projekty v oblasti telekomunikací a řízení vztahů se zákazníky.
◼ Absolvovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a MBA na Katz Business School, University of Pittsburgh, v USA.

Jen správný poměr pohlaví ale nedostatek žen ve vedení nevyřeší. Co dalšího vám pomáhá k jejich většímu zastoupení ve vrcholových pozicích?

Nejvíc se nám osvědčil individuální koučink a práce se ženami. Snažíme se je podpořit v tom, aby s příchodem dětí nezahazovaly kariéru, ale aby přemýšlely nad tím, jak to lze skloubit. Nejdůležitější ale je, jak k tomu přistupují jejich šéfové. Máme divize, kde je ve vedení polovina žen, ale i takové, kde nejsou žádné. Jestliže to chceme zlepšit, nesmíme to brát jako charitu, ale jako racionální rozhodnutí, které má pozitivní dopad na byznys a přináší lepší výsledky i náladu v týmu. Nepodporujeme ale jen ženy, máme třeba i Klub otců, který sdružuje pracující tatínky a otce na rodičovské dovolené.

Co plánujete v oblasti CSR do budoucna?

Aktuálně máme novou globální aktivitu Truly human, kterou chceme pomoct našim lidem najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. V dnešní digitální době, kdy díky mobilním technologiím můžeme vyřizovat e-maily klidně o půlnoci, je extrémně důležité, aby si lidé dokázali stanovit správnou hranici. Prostřednictvím zmíněné iniciativy je proto chceme naučit, jak si nastavit vnitřní pravidla tak, aby je práce "nesežrala". Vedle toho máme také nový projekt, který se podobně jako Accenture Academy zaměřuje na děti z dětských domovů. Tentokráte ale nejde o vzdělávání, ale o samotné hledání práce, s nímž jim pomáhá odborník. Na projektu se podílíme společně s Nadací Terezy Maxové. Dokud se v Česku nepodaří nahradit ústavní péči pěstounstvím, budou podobné projekty stále potřeba.

"Náborové" video společnosti Accenture o diverzitě a inkluzi ke zhlédnutí zde.

Související