Grafické listy všech svých současných členů v pražském Obecním domě nově vystavuje sdružení Hollar. Připomíná tak letošní sté výročí založení spolku pojmenovaného po slavném českém rytci a grafikovi.

Sdružení letošek pojalo jako Rok grafiky. Uspořádalo mnoho výstav v Česku i zahraničí, na nichž představilo práce zakládajících členů i mnoha umělců, kteří spolkem prošli.

Výstava v Obecním domě potrvá do 20. ledna. Ukazuje práce autorů několika generací: nejstarší vystavující letos oslavil pětadevadesáté narozeniny, nejmladšímu je 26 let.

Na výstavě se střídají klasické grafické postupy s digitálními tisky, s experimenty v různých kombinovaných technikách, od drobných formátů velikosti sotva deseti centimetrů po rozměrné, až třímetrové tisky.

V názorově i formálně různorodém přehledu může návštěvník na jednom místě vnímat různorodost současné podoby sdružení Hollar a seznámit se s trendy volné grafické tvorby českých umělců, tvrdí pořadatelé.

Sdružení českých umělců grafiků Hollar svým názvem odkazuje k dílu a významu nejuznávanějšího českého barokního grafika a rytce Václava Hollara, jenž žil v letech 1607 až 1677 – pražského rodáka žijícího a tvořícího převážně v Německu, Nizozemsku a Anglii.

Zakladatelé Hollaru dodali grafice rovnocenné místo mezi ostatními druhy výtvarného umění. Dnešním úkolem sdružení je tuto pozici nadále hájit, uvedl předseda sdružení Pavel Piekar.

Dějiny umění podle něj nejsou jen souborem děl jednotlivců, nýbrž vytvářejí "organické celky a systém představující společné dědictví".

K výstavě v Obecním domě vychází také publikace, která mapuje všechny důležité události kolem Hollaru, počínaje jeho založením 3. prosince 1917 až po úsilí o znovuobnovení jeho činnosti v roce 1989.

V pasáži o novodobé historii Hollaru na ni svými osobními vzpomínkami navazuje dlouholetý předseda sdružení, grafik Vladimír Suchánek.

Poslání Hollaru Suchánek shledává především ve výstavní činnosti, která seznamuje veřejnost s hodnotami grafiky současnosti i minulosti.