Výpadek služeb v UniCredit Bank, jedné z největších tuzemských finančních institucí, trval ve středu již třetím dnem. Podstatná část klientů, individuálních i firemních, se tak nemohla dostat ke svým účtům přes on-line banking a nefungovala ani mobilní aplikace − takzvaný smart banking.

Nešlo přes on-line rozhraní zadávat platební příkazy či zkontrolovat, jaké platby přišly a odešly. Nebyly dostupné ani informace o kreditních kartách i poskytnutých úvěrech. V případě, že se klient na svůj účet přes on-line přece jen dostal, často viděl chybné zůstatky.

Postupně se situace zlepšovala, zejména v případě internetového bankovnictví pro firemní klienty. Termín, do něhož měly být služby pro všechny klienty dostupné, banka ještě ve středu odpoledne neznala. Navečer pak oznámila, že on-line systémy již plně fungují.

Platby jen přes pobočky

Zástupci banky klientům radili, aby pro informace ohledně svých účtů a pro zadání platebních příkazů využili kamenných poboček, a to zdarma. Zároveň banka znepokojeným zákazníkům oznámila, že u příkazů zadaných před výpadkem služeb došlo k zaúčtování. Stejně tak měly být i přes technické problémy vypořádány trvalé příkazy, inkasa a splátky úvěrů. Klienti by tak zřejmě neměli mít obavy, že zmeškají některou platbu.

Odškodnění je možné

Banka se zatím nevyjádřila, zda a jak bude vzniklé problémy klientům kompenzovat. Obchodní podmínky UniCredit Bank uvádí, že zodpovídá pouze za "skutečnou škodu, kterou způsobila úmyslně nebo z hrubé nedbalosti".

Podle názoru Lukáše Zeleného, vedoucího právního oddělení spotřebitelské organizace dTest, ale klienti z řad spotřebitelů (tedy ne firem a podnikatelů) mají nárok na odškodnění bez ohledu na to, co banka uvádí v obchodních podmínkách. Náhradu škody by podle něj mohli klienti požadovat například tehdy, když platby neproběhly ve stanovených lhůtách.

"Pokud tak neučinila, neprovedla transakci správně a klient má možnost se dovolávat náhrady škody, neboť banka porušila zákonnou povinnost (dle §2910 občanského zákoníku)," řekl Zelený. Právo na náhradu škody je podle něj nutné uplatnit ihned poté, co klient na pochybení přijde, nejpozději pak do třinácti měsíců ode dne, kdy byla částka odepsána z platebního účtu nebo kdy byl klientem zadán příkaz k provedení transakce.

Podle Zeleného se mohou klienti dožadovat náhrady škody například i za nefunkční internetové bankovnictví.

Pomoci může finanční arbitr

V první řadě by se měl klient s reklamací obrátit na banku. Pokud u ní neuspěje, může využít finančního arbitra − tato možnost se ale týká jen spotřebitelů. Firmy a podnikatelé by své případné nároky museli v případě, že nepochodí u banky, uplatňovat u soudu.

Je dost možné, že UniCredit Bank bude reklamace řešit nikoliv plošně, ale případ od případu.