Symfonický orchestr Lucca Philharmonic Orchestra si společně se slavným tenoristou Andreou Bocellim vyzkoušel hraní pod vedením velmi neobvyklého dirigenta. Během zářijového koncertu v italské Pise se taktovky ujal robot YuMi od švédsko-švýcarské společnosti ABB. Ta jej představila před třemi lety jako prvního robota na světě, který dokáže skutečně spolupracovat s lidmi. Od té doby se možnosti interakce mezi člověkem a robotem výrazně rozšířily. Jde přitom o jeden z nejvýznamnějších trendů na trhu s roboty, který v Česku celkově roste o desítky procent ročně.

Takzvané kolaborativní roboty pracují bok po boku s lidskými kolegy, aniž by musely být odděleny bezpečnostními klecemi či ploty. "Rok od roku se úroveň vzájemné spolupráce výrazně prohlubuje. Robot zvládne jemnou manuální práci bezpečně a s velmi vysokou přesností. Naše kolaborativní roboty jsou naprogramovány tak, že když zaznamenají neočekávanou kolizi s člověkem, dokážou svůj pohyb zastavit v řádu milisekund," přibližuje Vítězslav Lukáš, ředitel divize ABB Robotika v České republice.

Robot YuMi od společnosti ABB bude jedním z exponátů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Kolaborativní roboty zde představí i řada dalších firem, mimo jiné německá společnost Kuka Roboter či japonský výrobce Fanuc. "Pořád se objevují nové a nové úkoly, u nichž má smysl tyto roboty využít. Zároveň se daří neustále zlepšovat jejich bezpečnostní prvky. Letos budeme mít na stánku prvně pohromadě celou řadu kolaborativních robotů řady CR od nejmenšího až po nejsilnějšího, který uzvedne až 35 kilogramů. Může proto manipulovat s těžkými předměty, které by jinak museli zvedat lidé. Ti se pak mohou soustředit na jemnější a složitější práci," líčí marketingový ředitel české pobočky firmy Fanuc Daniel Havlíček.

Stroje se stále úžeji propojují s internetem

Mezi další významné trendy v oblasti robotizace patří propojení strojů a internetu a datová analýza. Roboty jsou dnes často součástí takzvaného internetu věcí, kdy výrobci pomocí on-line technologií na dálku sledují, jak jejich produkty fungují ve výrobě u zákazníka. Získaná data jim pak umožňují předvídat poruchy a preventivně reagovat. Případné zásahy mohou udělat během plánované odstávky tak, aby se nenarušil průběh výroby. Díky tomu je možné předcházet prostojům ve výrobě, zvyšovat efektivitu a snižovat náklady.

"Roboty už dávno nejsou jen manipulátory, které přenášejí díly z místa na místo. Zvyšuje se jejich inteligence a jsou vybaveny technologiemi, které umožňují nasazovat je do často velmi náročných průmyslových aplikací. Běžné je použití kamer, laserů či tenzometrů, tedy snímačů napětí na povrchu součásti. Vedle toho se na stolech konstruktérů robotizovaných pracovišť zabydluje virtuální a rozšířená realita, díky níž už ve stadiu konstrukce procházíte právě navrhovanou výrobní linku," popisuje Vítězslav Lukáš z ABB.

Podle Jindřicha Vaňouse, ředitele společnosti Kuka Roboter pro Česko a Slovensko, bude v oblasti robotiky docházet ke stále většímu propojení digitálního a reál­ného světa. "Ovládání standardních průmyslových robotů bude postupně více a více uživatelsky přátelské a jejich integrace do výrobních linek bude snazší a rychlejší," předpovídá Vaňous.

Česko hlásí rekordní prodeje

Trh s roboty v tuzemsku roste meziročně o desítky procent a tempo se stále zrychluje. Důvodem je mimo jiné i vysoké zastoupení automobilového průmyslu a navazujících odvětví, pro která je robotizace klíčová už po tři desetiletí. "Od roku 2009 v Česku a na Slovensku dosahujeme každý rok rekordních výsledků v oblasti prodeje robotů. Vzhledem k nižší úrovni automatizace v porovnání se západní Evropou očekáváme pozitivní vývoj i v dalších letech," uvádí Vaňous.

Podle Vítězslava Lukáše z ABB je Česká republika v oblasti robotizace premiantem v regionu střední a východní Evropy a velmi brzy dožene i tradičně vyspělé země Západu. "Průmysl je pro Česko stěžejní oblastí, zaměstnává téměř třetinu lidí a v celé ekonomice vytváří 30 procent přidané hodnoty. Robotizace je jedním ze způsobů, jak zvýšit a dlouhodobě udržet naši konkurenceschopnost. Spoléhat dále pouze na komparativní výhodu levnější práce není řešením," říká Lukáš.

Roboty se prosazují v nových odvětvích

Roboty se v tuzemsku uplatňují v řadě výrobních a logistických operací − od vstupu materiálu do skladu přes výrobu, montáž až po balení a expedici. Hlavním tahounem inovací v této oblasti byl po několik dekád automobilový průmysl. V posledních třech letech se o slovo hlásí i průmysl elektrotechnický, který přináší před vývojáře robotů nové výzvy. "V budoucnu se robotika stále více začne prosazovat i v nových sférách průmyslu, jako například ve zdravotnictví nebo ve službách," podotýká Vaňous z Kuka Roboter.

K dalšímu rozvoji této oblasti nejspíš přispěje i nedostatek pracovníků na trhu práce a také fakt, že zatímco výkonnost robotů roste, jejich cena klesá. Pro stále více firem tak půjde o zajímavou investici.