Situace typická v mnoha firmách: technolog a procesní inženýr přijdou za mistry do výroby a oznámí jim, jaké změny ve výrobním procesu nastanou. I když jde o opodstatněnou změnu, jak myslíte, že se k ní mistři postaví? "To my tady víme dávno!" Skutečně, mistři vědí, co by se mělo udělat. Jen se jich nikdo nezeptal. A samozřejmě nový proces nebudou zavádět s takovým nadšením, jako kdyby se na jeho tvorbě sami podíleli.

Nebo jiný příklad: mistr přijde do práce a linka zase není obsazena, nový kolega dnes nedorazil. Kdy naposled byl jeho tým kompletní? Tento měsíc zaučoval dva nové lidi a ani jeden z nich už tu nepracuje. "Kde ty lidi brát? A kdo po mně mou práci převezme?" Roste zmetkovost a plýtvání, ale i přesčasy. "Hlavně že se mluví o neustálém zlepšování. Takhle kdyby nám někdo zlepšil plat!"