Více než miliarda obyvatel zní jako solidní podnikatelská šance. Právě tolik obyvatel má Indická republika, která se po pěti letech vrací na brněnské výstaviště v roli partnerské země. Návštěvníkům devětapadesátého ročníku mezinárodního strojírenského veletrhu bude prezentovat své produkty více než 70 indických firem. Indická delegace bude pro změnu hledat investory, kteří by se rádi angažovali v projektech přímo na indickém subkontinentu.

"Kromě oficiální účasti na průmyslovém veletrhu v Hannoveru a Moskvě se Indie opět zúčastní MSV v Brně. Jde o výsledek delších diplomatických jednání na vládní úrovni," uvedl Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhů Brno.

Šéfem oficiální indické delegace bude ministr obchodu a průmyslu C. R. Chaudhary, který podpoří účast indických firem. V rámci veletrhu se bude konat Česko-indická hospodářská konference na podporu vzájemného obchodu a další tematicky zaměřené firemní workshopy. Agentura CzechTrade představí na veletrhu český podnikatelský inkubátor v Indii − Bengalúru.

Pomáhá dobré jméno z minulosti

Indie patří k velmi důležitým obchodním partnerům Česka a prioritu jí dává i Exportní strategie ČR 2012−2020. Vzájemný obchod v posledních třech letech roste dvouciferným tempem a v loňském roce přesáhl jeho obrat 33 miliard korun. České firmy vyvezly loni do Indie zboží za více než 15 mi­liard korun. Protože vývoz rostl rychleji než dovoz, jehož objem loni dosáhl téměř 18 miliard korun, záporné obchodní saldo se snížilo zhruba na 2,7 miliardy. Trend posledních tří let potvrzuje, že naše firmy věnují indickému trhu stále větší pozornost a využívají příležitostí plynoucích z razantního růstu indické ekonomiky. Ten se v posledních čtyřech letech pohybuje okolo sedmi procent HDP ročně.

V Indii jsou také stále více vidět investice tuzemských firem − kromě Škody Auto například firem Bona­trans či Likos. Češi ale těží také ze svého dobrého jména z dob před desítkami let, kdy do Indie tuzemské podniky dodávaly investiční celky a zařízení. Československo bylo ostatně jedním z prvních států, které navázaly diplomatické vztahy s Indií v roce 1947.

V současnosti patří k perspektivním oblastem na tamějším trhu například energetika, dopravní infrastruktura, vodohospodářství, strojírenství, důlní technika, potravinářská zařízení či bio- a nanotechnologie. Samotná Indie míří podle expertů k tomu, aby se ve střednědobé perspektivě stala třetí největší světovou ekonomikou. Podle Global Finance Magazine jde dokonce o ekonomiku s největším růstovým potenciálem na světě.

Podpora firem i získávání investic

Účast Indie na veletrhu zajišťuje indická agentura EEPC (Engineering Export Promotion Council), která sdružuje více než 14 tisíc indických převážně malých a středních firem. Indičtí organizátoři vystaví produkty firem z oblasti automobilového či plastikářského průmyslu, těžkého strojírenství, výroby oceli, automatizace či informačních technologií. Mezi vystavovateli obráběcích strojů se na veletrhu bude prezentovat například indická firma Jyoti CNC Automation, která vyrábí horizontální a vertikální obráběcí centra a CNC soustruhy, nebo výrobce průmyslových zařízení a nástrojů Atlas Machine Tools, který prodává své produkty v Indii i zahraničí už čtyřicet let. Průmyslová topidla představí společnost Matrusree Electro Heats.

Prezentace Indie se také soustředí na podporu získávání investic v rámci kampaně "Make In India" a cestovního ruchu v rámci propagační kampaně "Incredible India". EEPC je obchodní organizace vzniklá v roce 1995, která slouží k propagaci investic v Indii a je podporována tamním ministerstvem obchodu a průmyslu. Slouží zároveň jako styčná plocha mezi průmyslovým sektorem a vládou. EEPC India organizovala i prezentaci indických firem, která se na veletrhu v Brně konala v roce 2012. Tehdy přijelo více než 120 nejvýznamnějších indických firem ze strojírenských a dalších průmyslových oborů. O tyto firmy se podle statistiky BVV zajímalo 30 procent registrovaných návštěvníků, každý čtvrtý návštěvník pak zhlédl i výstavu India Show.