Když se Si Ťin-pching stal v roce 2012 novým generálním tajemníkem vládnoucí komunistické strany v Číně, málokdo čekal, že se za pár let stane nejsilnějším vládcem země od dob Mao Ce-tunga. Dnes je Si považován za nezpochybnitelného vládce a na sjezdu strany začínajícím 18. října bude znovu potvrzen jako šéf strany. Zároveň zastává pozici čínského prezidenta, do níž bude dnes 64letý Si "zvolen" opět za rok. A chce postoupit dál.

Už nyní se v Číně mluví o tom, že bude změněna ústava, která dosud povoluje prezidentovi jen dvě pětiletá funkční období, aby Si mohl zůstat prezidentem i po roce 2023. Stejně tak má být zrušen neformální věkový limit 68 let pro výkon vysokých stranických funkcí.

Čínští komunisté navíc v říjnu potvrdí, že kromě idejí Si Ťin-pchingových předchůdců, jako byl již zmíněný Mao Ce-tung či Teng Siao-pching, se budou řídit i "myšlenkami Si Ťin-pchinga".