V České republice máme přes čtyři miliony bytových jednotek a více než jeden a tři čtvrtě milionu rodinných a bytových domů, z toho přes 1,55 milionu, tedy většinu, představují domy rodinné. Podle údajů Českého statistického úřadu je průměrné stáří bytového fondu okolo 50 let (49,8 roku u RD a 52,4 roku u domů bytových).

Celková spotřeba energie v budovách přitom obecně představuje zhruba 30 % celkové konečné spotřeby energie, což představuje značný potenciál nejen energetických, ale v konečném důsledku i finančních úspor. Rekonstrukce a modernizace přinášející nejenom obnovu, ale i snížení spotřeby tak mají značnou podporu i ze strany státu. Kromě ekonomických přínosů totiž taková opatření mají také značný ekologický potenciál v podobě ušetřené, tedy přesněji nespotřebované energie, potažmo ve snížení emisí CO2 a dalších znečištění.

...

Pokračování tohoto článku si mohou přečíst jen předplatitelé. Děkujeme za vaši přízeň.
Obsah starší než měsíc je součástí archivu a do článků zdarma se nepočítá. Chcete číst bez omezení? Předplaťte si plný přístup.
Předplatit od 199 Kč / měsíc
Máte již předplatné?