Drobní podnikatelé jsou pro každou ekonomiku zásadní. Například v České republice připadá na 1000 obyvatel 230 podnikatelů. Nemají snadný život, často pracují více než zaměstnanci velkých korporací a jejich mzdy bývají nesrovnatelně nižší. Drobní podnikatelé mají více svobody, ale méně jistot.

Řadu let působím jako konzultant pro specifický obor kadeřnických služeb a z vlastní zkušenosti vím, že problémem drobných podnikatelů často není přebujelá administrativa nebo EET, ale pochopení základních ekonomických pravidel, zejména pak schopnost vhodně nastavit ceny svých služeb.