Výsledky průzkumů veřejného mínění již nějaký čas předkládají odlišný obraz nálad ve dvou sousedních zemích, které se od sebe před čtvrtstoletím začaly oddělovat. Přestože podíl zastánců kritického postoje k Evropské unii jako takové v Česku i na Slovensku postupně stoupá, podrobnější pohled vyjeví podstatné rozdíly.

To se týká především vztahu ke společné evropské měně, kterou Slovensko přijalo před více než osmi lety. Letos na jaře Evropské unii důvěřovala těsná většina, 51 procent Slováků, ale používání eura jich podporuje mnohem více, na 77 procent. V Česku je patrný pravý opak, protože unii jako takové nevěří přes 60 procent lidí a proti přijetí eura jsou takřka tři čtvrtiny.