Hospodářská reforma, kterou Čína schválila koncem roku 2013, si jako jeden ze stěžejních cílů vytkla zefektivnit hospodaření státních korporací. Komunistické vedení je nyní tlačí k tomu, aby se spojovaly, a vytvářely tak "národní šampiony" schopné nejenom lépe hospodařit, ale také se prosadit na zahraničních trzích.

Vláda v Pekingu tento týden schválila spojení Shenhua Group, největšího čínského producenta uhlí, a China Guodian, jedné z hlavních elektrárenských společností.