Zákon o obchodních korporacích oproti dříve platnému obchodnímu zákoníku už neukládá akciovým společnostem a společnostem s ručením omezeným povinnost tvořit rezervní fond. Tento fond byl do roku 2013 dvacet let součástí obchodního práva, kdy akciové společnosti musely tvořit rezervní fond z disponibilního zisku až do výše 20 procent k základnímu kapitálu, společnosti s ručením omezeným pak 10 procent.

Do konce června každého roku se konají valné hromady kapitálových korporací, které rozhodují o rozdělení zisku a mohou schválit také rozdělení dalších položek vlastního kapitálu, mezi které patří i rezervní fond. Zrušení rezervního fondu se může spojit s jeho výplatou vlastníkům, fond se dá převést do nerozdělených zisků nebo použít na úhradu ztráty.

Jak v minulých letech společnosti postupovaly? Využily možnost zrušení rezervního fondu, nebo ne?

Zkoumali jsme vzorek akciových společností a společností s ručením omezeným, které spravuje Specializovaný finanční úřad. Jedná se o právnické osoby založené za účelem podnikání a přesahující obrat dvě miliardy korun. Ze vzorku jsme vyřadili ty společnosti, které nezveřejnily své účetní závěrky v obchodním rejstříku, což představuje hrubé porušení zákona o účetnictví. Pro analýzu se nám tedy podařilo získat údaje z účetních závěrek 294 akciových společností a 364 společností s ručením omezeným.

Zůstatek rezervního fondu rozpustilo v průběhu let 2014 a 2015 celkem 116 akciových společností a 97 společností s ručením omezeným, což představuje 32 procent analyzovaného vzorku. Zatímco ze vzorku společností s ručením omezeným rozhodlo o rozdělení rezervního fondu 27 procent společností, u akciových společností to bylo téměř 40 procent.

Oba typy společností rezervní fond většinou převedly na nerozdělený zisk minulých let. Ze 116 akciových společností takovým způsobem převedlo zůstatek fondu celkem 81 firem, tedy 70 procent. V 10 procentech případů rozhodla valná hromada o vyplacení fondu akcionářům a v 11 procentech použila jeho zůstatek na úhradu ztráty minulých let.

Celkem 71 společností s ručením omezeným, tedy 73 procent z těch, jež se rozhodly rozpustit rezervní fond, převedlo zůstatek na nerozdělený zisk minulých let. V 11 procentech rozhodla valná hromada o jeho vyplacení společníkům a osm procent společností zůstatek použilo na úhradu ztráty minulých let, přičemž dál rezervní fond nevytvářelo. Zbývajících osm procent převedlo rezervní fond na účet fondů statutárních a ostatních nebo fondů kapitálových.

Jak je vidět z výše uvedených údajů, výplata zdrojů rezervního fondu vlastníkům proběhla u 10 procent akciových společností a 11 procent společností s ručením omezeným, které zrušily rezervní fond rozhodnutím valné hromady v letech 2014 a 2015. Společníci tak obdrželi v podstatě další podíl na zisku. Výplata rezervních fondů, které se v minulosti vytvořily z přídělů ze zisku, se také zdaňuje jako podíl na zisku, tedy srážkovou daní s možným osvobozením pro mateřské společnosti.

Tato novinka ze zákona o obchodních korporacích tedy nepřinesla masivní odliv vlastního kapitálu z kapitálových korporací.

Související
Newsletter

Týden v komentářích HN

Máte zájem o informace v širších souvislostech?

Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru