Sledování zámořské debaty o rovnosti pohlaví přináší vždy riziko nedorozumění. Docenit všechny okolnosti a motivy je zvenčí těžké a vždy je tu riziko, že debata sklouzne do stylu "Co to ti Američané zase vyvádějí?" S aktuální kauzou "Google versus prostořeký ajťák" to jistě není zásadně odlišné. Určitě ale má smysl snaha pochopit jádro problému, už proto, že americké recepty se často prosadí i v mezinárodním měřítku.

S mladým mužem z Googlu, který se v desetistránkovém elaborátu určeném pro kolegy snažil doložit, že rozdílné zastoupení mužů a žen v technologickém světě a ve vyšších patrech firem má i biologické důvody, to nedopadlo dobře. Po pár dnech, co informace o jeho opovážlivosti pronikla ven, dostal padáka. Kvůli tomu, že "trval na genderových stereotypech".

Nepomohlo ani předchozí ujištění šéfa firmy, že zaměstnanci musí mít možnost vyslovovat odlišné názory, ani to, že sám autor, zjevně si vědom, na jak horkou půdu se vydává, v úvodu textu preventivně deklaruje, že je příznivcem diverzity, že nepopírá existenci sexismu a neschvaluje stereotypy. Debata o tom, jak moc jsou jeho názory podložené či vycucané z prstu, se nevedla. Podezření z trvání na genderovém kacířství stačilo.

V Googlu je jen pětina technických pozic obsazena ženami. Otázka je, zda je to málo a jaké to má příčiny. V rámci Silicon Valley se Google zásadně nevymyká. Třeba v Twitteru v dobách růstu byly programátorky ještě vzácnější a nyní se k pětinovému zastoupení jen tak tak blíží. České IT firmy takového podílu obvykle nedosahují. Přes všechnu snahu, sluší se říct. Žen je v IT méně ne proto, že by o ně firmy nestály, ale že na trhu nejsou.

To neznamená, že neexistují skvělé programátorky či analytičky, ostatně v počítačové historii jich najdeme řadu. V potřebném počtu se však k počítačům nehrnou. Zastoupení žen v oboru je dokonce nižší než v dobách sálových počítačů, a to i přesto, že mezitím získaly na univerzitách početní převahu.

Snaha změnit to vychází přímo z firem. Proto pořádají speciální kurzy jen pro dívky, proto se lidé z oboru snaží vymezovat proti klišé zobrazujícím svět IT jako doménu nerdů s mastnými vlasy. Že to příliš nezabírá, je fakt, který není nutné hned vysvětlovat biologickými rozdíly. Ale udělat se zastáncem opačného názoru krátký proces je jen potvrzením jeho tvrzení o názorové bublině, v níž jsou některé ideje příliš svaté na to, aby se o nich upřímně debatovalo.