Desítky miliard korun bude Česko investovat do boje proti suchu. Počítá s tím koncepce, kterou včera schválila vláda. V mimořádných situacích v době sucha bude například možné zvyšovat vodné a stočné podle vzrůstajících odběrů.

"Výjimečným ekonomickým nástrojem v případě fatálního nedostatku vody a nutnosti snížit úsporným užíváním spotřebu pitné vody je možnost zavedení 'pásmových cen' pro vodné a stočné," uvádí schválený materiál, který předkládala ministerstva zemědělství a životního prostředí.

Materiál analyzuje stávající situaci s vodou v Česku. "Konstatuje sice, že stávající zdroje pitné vody v ČR jsou dostačující, ale varuje také, že skoro pětina území je rizikem sucha ohrožena," uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Důležitými kroky jsou podle koncepce výstavba nových přehrad, návrhy na změny používání vody v průmyslu a zemědělství, ale i důraz na osvětu a monitoring situace v období sucha. "Opatření si vyžádají v příštích letech rozsáhlé a nákladné investice, které se ale jeví v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami jako nezbytné. Již dnes jsou některé regiony kriticky ohrožené suchem," dodal Sobotka.

Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo na projekty zaměřené na boj proti suchu z evropských peněz 13,5 miliardy, do roku 2020 počítá s dalšími 6,5 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství chce do roku 2021 z dotací dát na boj proti suchu 14,2 miliardy korun, dalších více než 3,5 miliardy korun by mělo jít jako kofinancování projektů.

Koncepce upozorňuje, že je třeba připravit stát, aby byl odolnější vůči suchým periodám, jež se budou vyskytovat stále častěji. Měly by se tak například měnit agrotechnické postupy, aby půda zadržela větší množství vody.

Související