Vladimír Špidla, expremiér a šéf poradců předsedy vlády si nechal zpracovat studii, z níž v podstatě vyplývá, že zrušení penzijní reformy bylo tím nejlepším, co mohla vláda Bohuslava Sobotky pro dobro současných i budoucích seniorů udělat. Fondový systém má své chyby a tím, že jej Česko zrušilo, se chybám vyhne. Což je pravda, kterou by mohl kdokoliv tesat do kamene − jen neříká nic o tom, zda mohou důchodci prožívat "kvalitní" život, nejen přežívat díky slevám.

Špidla: Důchodový systém je udržitelný, stárnoucí populace ho nerozvrátí

I tady ale studie přichází s revolučním řešením. Kromě standardních návrhů, jež jdou shrnout do věty − budeme muset navýšit podíl výdajů, který jde z rozpočtu na důchody, takže musíme zvednout daně −, je tady prý možnost přilepšit důchodcům například tím, že budou mít levnější (nebo zdarma) autobusy a vlaky, případně dostanou poukázku na nějakou kulturní aktivitu. Výhledově by tak mohl život důchodců vypadat následovně: bydleli by v sociálních domech, nejlépe po pěti v jedné místnosti, aby jim nebylo smutno. Kdyby se náhodou cítili poněkud stísněně, mohli by skočit do nejbližší státem dotované galerie, případně na nějaké představení, o které neprojevil zájem žádný platící zákazník. Poté by si došli na nákup, jehož podobu by určovaly státní potravinové lístky. Stát by tím vyřešil dva problémy naráz: důchodci by totiž pojídali přebytky českých zemědělců, což by pořešilo situaci v zemědělství i nedostatek peněz seniorů. Vyvážená strava (pár měsíců mléka, poté hovězí, spoustu řepky apod.) by bezpochyby vylepšila zdraví důchodců, takže by nezatěžovali zdravotnický systém. Navíc by díky dopravě zdarma poznávali krásy české krajiny, takže by jim ani nemuselo vadit, že na rozdíl od svých bohatších kolegů v zahraničí na dovolenou prostě nemají. Život seniorů by byl radostnější a hlavně zdarma. A stát by se nemusel namáhat s vymýšlením jakékoliv penzijní reformy, která, jak díky současné vládě víme, jenom škodí zdraví.