Prezident USA Donald Trump je připraven zavést sankční cla na dovoz ocelářských výrobků z celého světa. Čeká jen na to, jaký závěr učiní ministerstvo obchodu ve Washingtonu, které pověřil vypracováním zprávy, zda zahraniční ocel valící se na americký trh neohrožuje národní bezpečnost země.

Případná ochranná opatření, zahrnující nová dovozní cla a importní kvóty, by nejhůř dopadla na země, jež jsou hlavními dodavateli ocelářských výrobků do USA. A těmi jsou Kanada, Brazílie, Jižní Korea a Mexiko.