Více než polovina učňů letos nezvládla maturitu z matematiky. Ministerstvo školství se rozhodlo tento problém řešit a na konci června zaslalo učilištím nové nařízení. Podle něj si budoucí pekaři, včelaři, zahradníci nebo kadeřnice během studia "užijí" v jednom školním roce týdně o hodinu více matematiky než jejich předchůdci.

Týká se to těch, kteří po prázdninách nastupují na 44 učňovských oborů, po jejichž absolvování si lze dodělat pomocí nástavbového studia maturitu.

Resort vedený Stanislavem Štechem (ČSSD) si od toho slibuje, že se nejen zvýší matematická gramotnost, ale že hodina navíc pomůže žákům, kteří se nespokojí s výučním listem a pokračují dále na nástavbové studium, kde si dodělávají maturitu.

Čtyři hodiny týdně na učebním oboru a dalších šest hodin během nástavby mají zajistit dostatečnou porci výuky, aby žák mohl být připraven na maturitu z matematiky.

26 procent

Po získání výučního listu se o maturitu pokouší více než čtvrtina studentů. Z nich uspěje jen každý čtvrtý.

Maturita v současnosti

Studenti skládají pouze dvě povinné zkoušky. První je z českého jazyka a literatury. V druhém případě si mohou vybrat mezi matematikou a cizím jazykem.

Už nebude na výběr

Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová ale letos prosadila změnu, která v budoucnu studentům volbu jednoho z povinných předmětů neumožní.

Kromě zkoušky z českého jazyka budou tedy muset složit také zkoušku z matematiky a ještě z cizího jazyka.

Poprvé se to bude týkat žáků gymnázií, kteří budou maturovat v roce 2021. Všichni ostatní na stejný systém najedou o rok později.

Matematika i pro učně

Z matematiky tak budou povinně maturovat v roce 2022 i učni. Z toho důvodu ministerstvo školství narychlo požaduje zvýšení počtu hodin věnovaných matematice.

Právě ti, kteří v září nastoupí do prvního ročníku, jsou potenciálně prvními studenty, kteří se na nástavbě obávanému předmětu u maturitní zkoušky nevyhnou.

Jenže kvůli matematice navíc budou muset školy jinde ubrat − a to u hodin, ve kterých si sami ředitelé určují, co se v nich bude učit. "U těchto oborů to nejčastěji využívají ředitelé právě na hodiny odborného výcviku," říká Štěpánka Thérová, která má na ministerstvu na starosti všeobecné vzdělávání.

Právě to, že učni přijdou o hodinu odborného předmětu na úkor matematiky, se některým ředitelům škol nelíbí.

"U žáka, který nepočítá s nástavbou, je to zásah do jeho přípravy na budoucí povolání. Mám zprávy z firem, které chtějí, aby žáci byli dobře připraveni na obor, který se učí. Jakékoliv navýšení počtu hodin matematiky na úkor odborného předmětu je pro mě cesta do pekla," rozčiluje se Karel Dvořák, předseda Sdružení učňovských škol a ředitel SOU Ohradní.

Pro většinu žáků podle něj nemá další hodina počtů smysl.

Naopak podle ředitele pražské Střední odborné školy stavební a zahradnické Miloslava Janečka se sice změna dělá narychlo, ale dá se stihnout a hodina navíc bude vzhledem k úspěšnosti uchazečů u maturity prospěšná.

"Vyšší hodinová dotace matematiky je opravdu namístě," říká.

Podle Národního ústavu pro vzdělávání se o vyšší vzdělání po získání výučního listu pokouší 26 procent studentů.

Tři ze čtyř ale maturitu nesloží − buď skončí během studia, nebo zkoušku neudělají.