V zemích Evropské unie dochází k tomu, že kvalita potravin, ale i nápojů, respektive jejich složení, se v řadě případů dost liší. A to i přesto, že je výrobek ve všech členských státech uváděn nejen pod stejným názvem, ale i obalem.

Z pohledu českého spotřebitele jsou vypovídající především případy, kdy mají výrobky nižší obsah základní složky, přičemž jejich cena bývá podobná, někdy je dokonce i mírně vyšší oproti výrobkům s vyšším podílem prodávaným v jiných členských státech. Na tuto věc lze ale také nahlížet z pohledu spotřebitelů ze zemí, v nichž je kvalita potravin vyšší. Pokud tito lidé navštíví Českou republiku, mohou se oprávněně domnívat, že takový výrobek má stejnou kvalitu jako v jejich zemi, a dochází tak k jejich klamání.