Díky expanzi na dluh vznikla řada světových kolosů. Dluhová zátěž ale také řadu z nich následně položila. A celkem běžná je i situace, kdy předlužená firma rozprodává draze nakoupené akvizice s cílem zachránit, co se dá.

Zblízka jsme roky mohli sledovat, jak s mnohamiliardovým břemenem zápolila mediální skupina CME. Ta nejprve skupovala, co bylo ve střední Evropě k mání. Zdaleka ne všude však udělala takové terno jako v Česku s televizí Nova, pro niž nejprve dostala licenci zdarma a kterou jí po trampotách se vzbouřeným managementem nakonec plně zaplatil český daňový poplatník.

Na vrcholu expanze se CME mohla chlubit, že je jedničkou na šesti trzích. Následně ale část aktiv musela odepsat a tím přiznala, že nakupovala velmi draho. Pak stačil útlum na klíčových mediálních trzích a moc nechybělo, aby se pod dluhovou zátěží složila. V době, kdy CME řídil Adrian Sarbu, firma jednoduše popírala, že nějaký problém s dluhem má, i když ji úrokové náklady pálily víc než jakoukoliv srovnatelnou konkurenci a akcie prudce klesaly. Současné vedení je mnohem racionálnější a výsledkem vyhodnocení situace je překvapivý prodej slovinských a chorvatských televizí.

Z hlediska financí včera oznámený krok dává smysl. Prodejní cena je velmi dobrá a nižší zadlužení povede přímo k poklesu úrokových nákladů. Ten bude ještě výraznější, než by odpovídalo míře redukce dluhu. Když úspora přesáhne přínos "jižního křídla" k zisku skupiny, není co řešit. První rozprodej aktiv CME ale také může znamenat předzvěst ještě výraznějšího zmenšení, či úplného konce celé skupiny. Pro Česko je zásadní osud televize Nova a přidružených kanálů. Dosud je prodej tabu. Bez Novy by z mocné mediální skupiny zbylo jen torzo. Proto CME možnost prodeje Novy vždy odmítala.

Jenže stejně tak byl dosud mimo diskusi prodej jakékoliv jiné dcery. Zásadní změnou oproti minulým letům, kdy se opakovaně o osudu Novy spekulovalo, je, že poslední slovo nemají manažeři CME a úplnou volnost nemá ani Time Warner, což je rozhodující akcionář a současně věřitel skupiny. Time Warner se totiž má v jednom z největších dealů historie stát součástí gigantu AT&T. A pro ten je středo- a jihoevropský televizní byznys okrajový. Vše je tak otázkou ceny. Ta za Novu by mohla být zajímavá. Už proto, že kdo ovládá Novu, má i nezanedbatelný vliv na politiku. Už ne takový, jako když Čechy z obrazovky hypnotizoval Vladimír Železný, ale pořád dost velký na to, aby se o Novu strhla rvačka.