Zatímco v Evropě je v průměru každá desátá vykouřená cigareta pašovaná nebo padělaná, v Česku činí podíl ilegálních cigaret jen tři procenta. Podle výzkumu společnosti KPMG má Česko čtvrtý nejmenší podíl nelegálního trhu. Lépe na tom jsou jenom Dánsko, Švýcarsko a Portugalsko, nejhůře Lotyšsko.

"Jedním z důvodů je nepochybně dobrá práce české celní správy při potírání nelegálního obchodu. Ale také to, že Česko je pouze tranzitní zemí a že se u nás nepěstuje tabák na rozdíl od sousedního Polska, a tudíž je jeho dostupnost nižší," vysvětluje Tomáš Korkoš, ředitel vnějších vztahů společnosti Philip Morris.