Prosazovat špatný nápad špatně, to už chce, jak říkávali sedláci, fištrón. Právě tak se nyní chová ministr vnitra Milan Chovanec, který do Poslanecké sněmovny dotlačil novelu ústavního zákona o bezpečnosti země.

Honosný titul nezakryje nevkusnou a krátkozrakou kličku. Ministr vnitra nenašel dost argumentů proti unijní směrnici zpřísňující podmínky držení zbraní a přesvědčil tak o své pravdě kolegy poslance. Došel k závěru, že vede-li náš stát o směrnici s Bruselem spor, bude pevnější v sedle, když právo občanů držet zbraň pro potřeby obrany bude vtěleno do nejvyššího zákona, do ústavy.

Ministrovi ani nepřišlo na mysl, jakou o sobě podává vizitku v čele resortu, který má dodržování a vymáhání práva v popisu práce. Budeme snad otevírat ústavu pokaždé, když nebudeme schopni o našem názoru přesvědčit jiné?