Z mediální diskuse vzniká dojem, že budoucnost učitelské profese, celého školství a pravděpodobně celého vesmíru závisí na (ne)schválení kariérního řádu. Ministerstvo školství tvrdí, že profesní růst i odměňování učitelů je závislé na nové legislativě, proti čemuž stojí zatvrzelý odpor části učitelské veřejnosti, artikulovaný v petici kolující po internetu.

Schválení či neschválení kariérního řádu, který senátoři vrátili do sněmovny, je vpravdě podružná věc. Ano, abychom byli vůbec schopni hovořit o profesním rozvoji učitelů, je nutné pro to uzpůsobit prostředí a podmínky. Kariérní řád je jednou z těch , která by mohla být za jistých okolností prospěšná. Stejně jako v případě jakékoliv systémové změny ale nelze tvrdit, že pouze jeho samotná existence něco změní, natož k lepšímu.