Na pilotních studiích, například v pražském metru, si operátoři mobilních sítí vyzkoušeli, co analýza velkých dat o pohybu mobilů všechno umí. A teď půjde o to, postavit na této novince byznys a přesvědčit firmy, aby za data zaplatily.

Pražský dopravní podnik měřil 11. listopadu 2015 provoz v metru a použil metodu, která se za poslední desetiletí příliš nezměnila: stovky zaměstnanců a najatých brigádníků rozdávaly u vstupů do metra cestujícím papírové lístky s kódy. U výstupů se lístky zase sbíraly. Organizačně náročnou akci tehdy využil operátor O2 k tomu, aby upozornil, že na podobná měření už dnes existuje technologie přesnější a levnější − big data.

Termínem big data se označuje zpracování velkých objemů dat z různých zdrojů pomocí složitých matematických algoritmů. V datech je tak možné vysledovat souvislosti, které běžným rozborům unikají a leckdy je nelze odhalit. Výsledky tak mohou posloužit k přesnějšímu pochopení různých trendů − od dopravních situací až po chování zákazníků.Pro využití velkých dat mají právě operátoři dobrý materiál: takzvaná signalizační data, která vznikají tím, jak se telefony v kapse milionů zákazníků přihlašují k různým vysílačům mobilního signálu.

Když dva dělají totéž

V únoru a březnu loňského roku přišlo O2 s vlastním měřením provozu v metru na základě velkých dat. Porovnání obou výsledků ukázalo shodu. Měření ale navíc přinesla i informace, které "papírkovou metodou" zjistit nelze: cestující lze rozdělit podle bydliště, demografických skupin nebo podle národnosti, umožnila sledovat provoz v reálném čase nebo v časových výsecích. Měření také ukázala spádovost jednotlivých stanic či anomálie během svátků. Projekt O2, který ukázal na možnosti využití velkých dat operátora například pro potřeby dopravních analýz, měl hlavně marketingový účel. V budoucnosti ale půjde o to, najít pro tento typ analýz platící zákazníky.

Velká data a metro

Atlas mobility

I T-Mobile, který v tuzemsku provozuje největší síť pro mobilní telefony, vidí v analýze velkých dat příležitosti. Operátor si také hodně slibuje od spolupráce s mateřským koncernem Deutsche Telekom. V Evropě je například součástí projektu Central Mobility Atlas, který má pro státní organizace mapovat pohyb obyvatel mezi šesti středoevropskými zeměmi. To pomůže státní správě například řešit problém s dopravními zácpami nebo reagovat v případě krizových situací. Na webové monitorovací aplikaci se podílel tým tuzemských IT odborníků a odborníků z Technické univerzity v Ostravě.

Velká data a metro

Operátor O2 analyzoval v lednu a únoru 2016 pomocí dat o pohybech mobilních telefonů provoz v pražském metru. Vizualizace ukazuje typický denní provoz na různých trasách a jeho nárůst během špiček.

Intenzita

T-Mobile také spolupracuje se státní agenturou na podporu turistického ruchu CzechTourism. V rámci projektů s CzechTourismem například analyzoval data o pohybu návštěvníků v českých centrech horské turistiky. Analýza se zaměřila hlavně na to, odkud návštěvníci přijíždějí, jak dlouho se zdrží a jaké je jejich složení podle demografických kritérií. Výsledky mohou pomoci státu a městům vytvořit lepší nabídku pro turisty nebo ověřit účinnost kampaní na podporu turistiky.

Od pilotů ke službě za peníze

Jedním z příkladů nových komerčních příležitostí, které velká data přinášejí, je spolupráce O2 se společností BigBoard, největším tuzemským provozovatelem ploch pro venkovní reklamu. Aplikace nazvaná BigPlan vlastně vyřešila problém, kterým odvětví venkovní reklamy po léta trpělo: dopad reklamy se nedal spolehlivě měřit. BigBoard vložil do datového systému souřadnice více než jedenácti tisíc reklamních ploch a O2 data propojilo s anonymizovanými údaji o pohybech téměř čtyř milionů mobilních telefonů v síti. Vznikl tak koncept, který je unikátní v celé Evropě. Za dobře cílenou reklamu je zákazník BigBoardu, například výrobce zahradní techniky, ochoten zaplatit nemalé částky. Do hledání budoucího využití analýz polohových dat je podle odborníků potřeba zapojit hlavně samotné firmy a úřady, které mohou nejlépe vymyslet, jak novou technologii využít.

Data vývojářům k dispozici

Aby operátor O2 tento proces podpořil, nabídl od března část svých anonymizovaných dat o pohybu zákazníků vývojářům k využití. V projektu O2 Liberty API zveřejnil operátor na webu přístupové kódy, které nabízejí i základní demografické údaje pro různé mapové lokality. Data O2 jsou přepočítána na celou populaci.

Operátor si od projektu Liberty slibuje, že zaujme programátory, kteří například vytvářejí podklady pro městské plánování nebo pro developery.

4,9 milionu

SIM karet se pohybuje v síti O2 a může být průběžně analyzováno.

Využití analytických nástrojů, kterými disponují operátoři, už testuje například Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR), který připravuje podklady pro územní plán města. Spolupráce IPR s operátory řeší problém nedostupnosti informací o tom, kde lidé v hlavním městě pracují, odkud dojíždějí a kde tráví volný čas. Tyto informace nelze získat od Českého statistického úřadu, protože klasické dotazníky do takových podrobností buď nejdou, nebo je lidé nemusí vyplňovat. Operátoři ujišťují veřejnost, že data zákazníků chrání a využívají jen anonymizované a agregované údaje. Data tedy nelze vztáhnout ke konkrétní osobě.