Rekordně nízká nezaměstnanost žene tuzemské mzdy vzhůru, což je dobrá zpráva nejen pro ekonomiku, jež je částečně tažená spotřebou domácností, ale také pro rozpočet, kterému díky tomu rostou daně, sociální odvody zaměstnanců a příjem z DPH. Přesto vzniká otázka, zda je růst mezd udržitelný z hlediska konkurenceschopnosti České republiky, která je v podstatě stále založena na levné práci.

Konkurovat levnou prací je ovšem poněkud paradoxní, když si uvědomíme, jak rychle se mění tuzemské firmy, aby byly skutečně konkurenceschopné. Podle Světové zprávy o robotice za rok 2016, vydané Mezinárodní federací robotiky, mezi lety 2010 a 2015 počet nových robotů instalovaných v průmyslu vzrostl v České republice o 40 procent. Tuzemský průmysl je tak, co se týká robotiky, v poměru k zaměstnancům vybavený o 26 procent lépe, než je světový průměr, a je na tom lépe než například Velká Británie. Evropským premiantem zůstává Německo, které je, co se týká automatizace, celkově páté na světě.

Roboti navíc podle zprávy vedou ke snižování nezaměstnanosti. Jako příklad je uváděn německý automobilový průmysl, kde počet zaměstnanců roste zhruba stejným tempem jako počet robotů. Pozitivní efekt automatizace na počet zaměstnanců potvrdila i studie institutu ZEW ve spolupráci s Univerzitou Utrecht, podle které snižuje výrobní náklady, zlepšuje konkurenceschopnost a úspěch na trhu, a vede tedy ke zvýšení poptávky po zaměstnancích. A jak ukazuje český příklad, nedostatek zaměstnanců nutí firmy bez ohledu na jejich přání ke zvyšování mezd.

Vysoký podíl automatizace v českém proexportně orientovaném průmyslu z hlediska odměňování dělá to, co například výrazné zvýšení minimální mzdy u nízkopříjmových skupin obyvatelstva.

Automatizace s sebou také nutně nese povinnost vzdělávání zaměstnanců, což nejenže snižuje dál nezaměstnanost (rozdíl mezi počtem nezaměstnaných s vysokoškolským vzděláním a s učňovskou školou je řádový), ale dále táhne mzdy. A také produktivitu práce, která s náročnější výrobou nutně roste.

Volání po levných zaměstnancích z Východu, které tak často slyšíme od zástupců průmyslu, je vlastně voláním po udržení ekonomiky minulého století. Pokud chce Česko přežít coby konkurenceschopný stát, musí investovat. Nejen do robotů, ale také do lidí, tedy i do mezd.