V jakém stadiu je nyní projednávání surovinové politiky ČR?

Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů je v gesci ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), za MŽP proběhl proces SEA, tj. posouzení dopadů na životní prostředí. Nyní je politika v připomínkovém řízení, kdy půjde do vlády, nevíme, to je dotaz na MPO. Je ale snaha, aby ji schválila ještě tato vláda.