Dobrý daňový poradce by měl klientům doporučit, aby při zajišťování financí na stáří využili všechny možnosti snížení své daňové povinnosti a uplatnili dostupné daňové odpočty a slevy.

Mezi výhodné nástroje zajištění na stáří se díky daňovým úlevám a podpoře od státu řadí soukromé životní pojištění nebo penzijní připojištění. Jedná se však o dlouhodobé produkty, a pokud je klient chce využít, musí počítat s tím, že jeho peníze budou vázány mnohdy i desítky let.