Počítače neboli informatika se na základních školách učí 45 minut týdně v jednom ročníku na prvním a v jednom ročníku na druhém stupni. Žáci se obvykle jen stihnou naučit pracovat ve Wordu, v Excelu či vytvořit prezentaci. To se má brzy změnit. V "nové" informatice by děti měly porozumět tomu, jak počítače myslí a pracují, aby obstály v budoucím světě, kde počítače ovlivní téměř všechna odvětví.

Psát a upravovat text si pak žáci natrénují v rámci českého jazyka, pracovat s excelovými tabulkami budou v matematice.

"Uživatelské dovednosti s počítačem by měly být přirozenou součástí ostatních předmětů. Učitelé budou vyškoleni, aby moderní technologie uměli do výuky zapojit nenásilně," uvádí Věra Ondřichová z ministerstva školství, která má na starosti komunikaci změn.

Rozhodně to nemá být tak, aby paní učitelka řekla: Tak, teď končíme s češtinou a jdeme si něco psát ve wordu. Musí to být součástí hodiny, třeba ve slohu.

Podobně by to mělo fungovat v matematice nebo třeba v občanské výchově. Tam by učitelé s dětmi mluvili o bezpečnosti na internetu, jak se chovat na sociálních sítích a podobně. V zeměpise pak mohou trénovat tvorbu prezentací.

Informatika

Základy programování

Výuce o moderních technologiích se nyní na základních školách mnoho času nevěnuje.

Povinná je jen hodina týdně v jednom ročníku na prvním stupni a stejná pravidla platí pro druhý stupeň.

To se má ale změnit.

Hodin by mělo být více, ideálně jedna týdně v každém ročníku. Změnit by se měl také obsah, to znamená více se zaměřit na základy programování a ostatní digitální dovednosti, jak vyřídit běžné věci na internetu.

Ochranu osobních údajů či bezpečnost by měli učitelé zmínit v jiných předmětech.

Školení učitelů

Na některých školách už učitelé moderní technologie do výuky zapojují, jinde ne.

Bude potřeba proškolit učitele, aby si na to zvykli a naučili se třeba zmíněné základy programování, ale i využívání Wordu v češtině. Některá školení by měla začít už na konci letošního roku.

Změny budou nabíhat postupně, na prvních školách už se mohou projevit během příštího roku.

Děti zvládnou vytvořit i hru

Proměna výuky o digitálních technologiích ve školách je součástí širší změny rámcových vzdělávacích programů, podle nichž školy jednotlivé předměty vyučují. Změnou projdou postupně všechny předměty.

V informatice samotné bude více času třeba na základy programování. Ve školách už jsou pedagogové, kteří je v rámci předmětu učí, ale zatím jich není dost.

"Děti na prvním stupni zvládnou animovat jednoduchý příběh v grafickém programovacím jazyku Scratch, například odehrát známou scénu s vlkem z Červené karkulky. Starší žáci na druhém stupni už zvládnou naprogramovat hru s více postavičkami, kde se musí vyhýbat různým předmětům či projít bludištěm do cíle,"
popisuje příklady bývalý učitel informatiky
Dan Lessner.

Ten se nyní na změnách ve školách rovněž podílí.

Jejich součástí má být navýšení hodin informatiky, rozhodně jich má být více než dnes.

"Naše představa je, aby v každém ročníku byla jedna týdně. Takovou změnu ale bude potřeba vyjednat s garanty ostatních předmětů a také s ministerstvem školství," říká Daniela Růžičková z Národního ústavu pro vzdělávání.

Ten má změnu vzdělávacích programů na starosti.

Změna je potřeba, ale…

Základní školy zatím o novinkách mnoho nevědí. Obávají se, aby změny nebyly překotné. "Modernizaci jsme sami navrhovali, protože cítíme, že vzdělávací programy jsou zastaralé. Chceme ale, aby jim předcházela analýza a proběhly v nějakém širším kontextu, ne nahodile," uvádí viceprezident Asocia­ce ředitelů základních škol Pravoslav Němeček.

Podle něj učitelé už umí pracovat s wordem, ale neumí ho efektivně zapojit do výuky, protože nechápou souvislosti v oborech. Právě na to by se měla školení zaměřit. "Bude to hlavně o didaktice," vysvětluje Ondřichová.

O větším zaměření na výuku základů programování Němeček tak docela přesvědčen není. "Podle mě jsou uživatelské dovednosti základ. Je potřeba si uvědomit, že ne z každého bude programátor," namítá.

Na podobné obavy jsou tvůrci nového pojetí informatiky zvyklí. "Určitě to nebude tak, že se děti od první třídy budou učit programovat složité mobilní aplikace. Jde o různé hry a aktivity, které je jen naučí ovládat například roboty sestavené ze stavebnice lego pomocí počítače," ujišťuje Ondřichová.

"Osnovy" pro novou informatiku budou hotové do konce letošního roku.

"První změny ve školách mohou probíhat už během příštího roku, ale budu postupné. Počítáme s náběhem až do roku 2021," uklidňuje Růžičková.

Během této doby se budou konat školení učitelů a do škol by se měly dostat také finanční prostředky na vybavení. "S jednou učebnou počítačů se těžko může navýšit počet hodin informatiky. Potřeba budou také pomůcky pro mladší děti," upozorňuje Růžičková.