Nevhodné podmínky pro práci a bydlení si bohužel z velké části vytváříme sami - například nedostatečným větráním, nevyhovujícím množstvím denního přirozeného světla či nepromyšlenou akustikou. Mnohé z těchto nedostatků je přitom možné efektivně řešit.

Zdravotní obtíže i závažná onemocnění, souhrnně označované jako "syndrom nezdravých budov", si mohou lidé přivodit pobytem v uzavřených a nedostatečně větraných prostorech, v nichž nedochází k výměně potřebného množství čerstvého vzduchu, který by vnitřní prostředí obohatil o lehké záporné ionty kyslíku a vodních par. Ty jsou pro lidské tělo prospěšné a v přírodě je přirozeně vdechujeme. Ve městech, a v nevětraných místnostech zvlášť, je ale těchto iontů málo. Uvnitř budov často dochází ke koncentraci oxidu uhličitého (CO2), jehož nadměrné množství vede k pocitům dusna, únavy, bolestem hlavy, neschopnosti se plně soustředit i k nekvalitnímu spánku.